Print Friendly and PDF

För att etablera kopplingen mellan Cambio Cosmic och ExorLive, krävs det att WebWrapper är installerat på din dator. Se avsnitt två för instruktioner om hur du installerar WebWrapper på din enhet.

1. Programkrav: du behöver följande

 • Cambio Cosmic installerat.

 • .Net Framework 2.0 installerat. Detta följer vanligen med Windows Update.

2. Installera ExorLive WebWrapper:

 • Gå till ExorLive WebWrapper

 • Tryck på“Latest version”

 • Kör filen som laddas ner.

 • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

3. Koppla Cambio Cosmic til ExorLive:

  Kopplingen mellan Cambio Cosmic och ExorLive, utförs av din lokala IT-administratör.

  Skapa i et nytt skript i Cambio Cosmics skriptkatalog med följande kod:

När scriptet är implementerad kan utföra uthopp från Cambio Cosmic till ExorLive.

4. Uthopp från Cambio Cosmic til ExorLive:

 1. Starta upp Cambio Cosmic och inloggning

 2. Välj önskad patient

 3. Tryck på "Meny"

 4. Navigera till "Externa applikationer". Du får nu upp en lista

 5. Navigera till "ExorLive" och klicka på det.

 6. WebWrapper vil nu starta upp

 7. Om din organisation inte har AD-Integration-anslutning, använd ditt ExorLive-konto för att logga in.

 8. När du har loggat in i ExorLive,kommer du att hamna i fliken "Utbildningsprogram" med din valda patient.

Titta på den här videon för att se mer information om länken mellan Cambio Cosmic och ExorLive.