Print Friendly and PDF

ExorLive Webwrapperär en applikation som öppnar vår webbaserade produkt ExorLive som om den skulle vara installerad på datamaskinen. Detta gör att lokalt installerade tredjeparts applikationer kan kommunicera med ExorLive.

Webwrapperen behöver .NET 2.0 Framework installerad på datamaskinen, detta blir vanligtvis installerat med Windows Update. Efter installationen får ExorLive Webrapper en genväg på startmenyn och på skrivbordet. Om du ska använda ExorLive utan någon tredjeparts programvara, kan denna genvägen användas till att starta ExorLive. Du blir presenterad med en vanlig inloggningsmeny som du känner igen från ExorLive.