Print Friendly and PDF

Tillvägagångssätt:

Med ExorLive Webwrapper er det lätt att få TakeCare till att kommunicera med ExorLive.

1. Programkrav

Du behöver följande:

  • TakeCare installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

  • Gå till ExorLive Webwrapper.

  • Tryck på länken “Latest version” under Download.

  • Kör filen som laddas ner.

  • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3.Koppla TakeCare till ExorLive

  • Konfigurera placering för lokal fil

  • Gå till Systemmeny > Systeminställningar > Generella register och välj fliken Externa tjänster

  • Välj lokal fil i listrutan vid Type

  • Fyll i fälten enligt beskrivning nedanför:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Grupp:
Namn: ExorLive
Sökeväg: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Körbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Varningsmeddelande:
Parameterlista (Argument): id="$PATID1$" firstname="$PATFNAME$" lastname="$PATSNAME$" dateofbirth="$PATBIRTH$" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Lösenord: ***

OBS:

För att kunna konfigurera uthopp krävs behörigheten SYSTEM ­ Generella register ­ Externa tjänster.

För mer information se: Konfigurera uthopp (PDF)