Print Friendly and PDF

Tillvägagångssätt:

Med ExorLive Webwrapper er det lätt att få TakeCare till att kommunicera med ExorLive.

 

1. Programkrav

Du behöver följande:

  • TakeCare installerat

 

2. Installera ExorLive Webwrapper

OBS: Om ExorLive Webwrapper är centralt administrerat och konfigurerat behöver du inte utföra punkt 2. Dvs du behöver inte ladda ner ExorLive Webwrapper lokalt om den är installerad centralt. Kontakta systemadministratören om du är osäker.

  • Gå till ExorLive Webwrapper.

  • Tryck på länken “Latest version” under Download.

  • Kör filen som laddas ner.

  • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

 

3.Koppla TakeCare till ExorLive

  • Konfigurera placering för lokal fil

  • Gå till Systemmeny > Systeminställningar > Generella register och välj fliken Externa tjänster

  • Välj lokal fil i listrutan vid Type

  • Fyll i fälten enligt beskrivning nedanför:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Grupp:
Namn: ExorLive
Sökeväg: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Körbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Varningsmeddelande:
Parameterlista (Argument): id="$PATID1$" firstname="$PATFNAME$" lastname="$PATSNAME$" dateofbirth="$PATBIRTH$" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Lösenord: ***

OBS:

Användare som skall komma åt tjänsten behöver behörigheten ”Extern tjänst, Journalinnehåll, Exorlive”, denna läggs på utav Lokal Systemadministratör (LSA).

För mer information se: Konfigurera uthopp (PDF)