E-learning for ExorLive Assistant

Print Friendly and PDF

Tverrfaglig samarbeid rundt målrettet trening mellom terapeut og helsepersonell. Gjennom ExorLive Assistant får helsepersonell enkel tilgang til treningsprogrammer fra terapeuten. Med video og bilder av øvelsene vil det være enkelt for personalet å veilede pasienten.

Velg del nedenfor eller bla nedover

  1. ExorLive Assistant for terapeuten
  2. ExorLive Assistant for pleiepersonal
  3. Admin

1. ExorLive Assistant for terapeuten

Se hvordan du som terapeut kan skape et treningsprogram i ExorLive og dele programmet til pleiepersonalet i ExorLive Assistant.

 

2. ExorLive Assistant for pleiepersonal

For deg som pleiepersonale: Finn riktig pasient, gjennomfør et treningsprogram og legg igjen tilbakemelding.

 

3. Admin

Se hvordan du gir adgang til ExorLive Assistant for pleiepersonlaet og lær hvordan du kan lage en undervisningsplatform.