Påkrevd felt for fødselsnummer

Print Friendly and PDF

Som organisasjons administrator kan  du aktivere påkrevd felt for fødselsnummer slik at instruktør ikke glemmer å registrere fødselsnummer og for å unngå å registrere en kontakt uten fødselsnummer. 

Dette aktiveres under admin innstillinger. 

1. Velg admin fanen. 

2. Under innstillinger velg hovedapplikasjon.

3. Kryss av på boksen Fødselsnummer som påkrevd felt ved opprettelse av kontakt. 

4. Lagre 

nop_krevd1.png 

Når jeg som instruktør/admin er på kontakt dialog og trykker lagre gjøres det en sjekk på om fødselsnummer er i riktig format. Om formatet er feil så vises feltene rødt. Tillates i ulike format med og uten bindestrek og punktum.

nop_krevdf_d.png

Om fødselsnummer finnes i organisasjonen fra før så gjøres det en duplikatsjekk. Du får opp en dialog med varsel om at fødselsnummeret finnes fra før, og at man enten kan avbryte og endre fødselsnummeret eller gå til den aktuelle kontakt som allerede har aktuelle fødselsnummer.