Tilbakekall samtykke og slett kontoen

Print Friendly and PDF

Hvis organisasjonen deres bruker ExorLive GO Toolbox, har dere muligheten til å gi utøvere rettigheten til å tilbakekalle sitt samtykke og slette sin konto direkte fra treningsappen. Denne funksjonen kan aktiveres av administratoren gjennom følgende steg:

  1. Gå til fanen 'Admin'.
  2. Klikk på 'ExorLive GO' under innstillinger.
  3. Aktiver innstillingen 'Vis knapp for å slette og tilbakekalle samtykke'.

    trekksamtykke_admin_NO.png