Følg

Administrasjon

ExorLive er bygget for å håndtere alt fra en enkelt bruker til store internasjonale organisasjoner. Derfor har ExorLive et solid og rikt administrasjons-system.


Organisasjons- Administrator har tilgang til en egen “Admin”-fane der aktuell administrasjon kan utføres.

I tillegg har supportavdelingen i ExorLive Teamet et overordnet administrasjonssystem for å kunne ta mer avanserte oppgaver.

 

 Roller og rettigheter 

Instruktør

Rettigheter:

Kunne åpne pasient og lage, lagre og signere treningsprogram ut i fra eksisterende eller nye program, samt lage egne maler som kun kan sees/editeres av definerte brukere. Kunne lage og lagre program maler som kan lagres og gjøres tilgjengelig for definerte brukere.

Enhets administrator

Rettigheter:

Opprette nye brukere, aktivere/deaktivere brukere, i sin enhet/avdeling, og under-enheter/avdelinger.

Organisasjons administrator

Rettigheter:

Styrer hele organisasjonen, inkludert lisens, organisasjons-struktur og utseende. Legge til nye brukere, tildele enhets-administratorer, aktivere/deaktivere brukere. Kunne slette aktuelle treningsprogram (logges).

Systemadministrator i ExorLive 

Kan gi aktuelle rettigheter og setting på organisasjons og system nivå.

Kontakt med innlogging (utøver/pasient med brukerkonto)

Rettigheter:

Denne rollen gir brukeren rett til å se sine egne treningsprogram med video, logge sin trening og se fremdrift via sin mobil/nettbrett/PC. Brukeren har kun tilgang til sine egne opplysninger. Brukeren kan få tilgang til program-forslag, om dette er gjort tilgjengelig av administrator/instruktør i organisasjonen.

Kontakt uten innlogging (utøver/pasient uten brukerkonto)

En kontakt oppføring i ExorLive uten brukerkonto.

 

 

 

Opprett brukere

Som administrator kan du opprette nye brukere på følgende måte: 

Trykk “Legg til bruker” og fyll ut ønskede egenskaper.

  1. Fyll ut Fornavn, Etternavn og Epostadresse.
  2. Velg hvor i organisasjonen brukeren skal være plassert.
  3. Velg rolle
  4. Trykk lagre

Tips:

Om man skal opprette mange brukere, kan man gjøre dette igjennom ExorLive sitt API, eller sende en liste (f.eks en XML fil) til ExorLive Teamet, som så importerer aktuelle brukere.

 

Opprette under-enheter

Man kan opprette og editere organisasjonsstrukturen slik:

  1. Høyreklikk på organisasjonens “rot”, det vil si øverste organisasjonsledd, og velg “Legg til enhet”.
  2. Man kan også legge til under-enheter på flere nivå, samt fjerne og endre enheter.

Finne en bruker

Man kan finne brukere ved å søke i søkefeltet øverst til høyre, eller filtrere på roller:

 

Åpne og redigere en bruker

Administrator kan åpne en bruker sin detalj-dialog ved å dobbelt-klikke på brukeren i brukerlisten, eller trykke “i”. Da vil følgende vises:

Her kan man også Deaktivere/Aktivere, samt slette en bruker. En bruker som ikke tidligere er aktivert kan man sende en aktiverings-Epost der brukeren igjennom en link kan velge passord og aktivere sin konto.

Slette brukere

Administrator kan slette en bruker ved å åpne bruker detalj-dialog og trykke “Slett”.

 

Detaljdialog for organisasjonen

Ved å trykke “Se/endre organisasjon”, får du opp et vindu der du blant annet kan endre på:

  • Organisasjonsnavn
  • Standard-språk
  • Logo for utskrift
  • Mobil TreningsApp’ens utseende

Logo på utskrift

Logo på utskrift kan legges inn ved å trykke “Se/endre organisasjon”, og laste opp ønsket logo.


 

Tilpasse utseende på TreningsApp'en

Med ExorLive kan man tilby treningsApp til sine kontakter. Innstillinger som farge og logo kan justeres for organisasjoner med denne rettigheten: