Print Friendly and PDF

BRUKERE

ExorLive er bygget for å håndtere alt fra en enkelt bruker til store internasjonale organisasjoner. Derfor har ExorLive et solid og rikt administrasjonssystem.


Organisasjonsadministrator har tilgang til en egen “Admin”-fane der aktuell administrasjon kan utføres. 

I tillegg har supportavdelingen i ExorLive Teamet et overordnet administrasjonssystem for å kunne ta mer avanserte oppgaver.

 

Roller og rettigheter 

ExorLive har et fleksibelt rettighetssystem som er rollebasert.

Følgende roller og rettighetsnivåer finnes:

   • Administrator
   • Instruktør
   • Assistent
   • Kun leserett
   • Kontakt med login
   • Kontakt uten login

Alle brukere

Alle brukere i organisasjonen

Instruktør

Rettigheter:

Kan åpne pasient og lage, lagre og signere treningsprogram ut i fra eksisterende eller nye program, samt lage egne maler som kun kan sees/redigeres av definerte brukere. Kan lage og lagre program maler som kan lagres og gjøres tilgjengelig for definerte brukere.

Enhets administrator

Rettigheter:

Kan opprette nye brukere, aktivere/deaktivere brukere, i sin enhet/avdeling, og under-enheter/avdelinger.

Organisasjons administrator

Rettigheter:

Styrer hele organisasjonen, inkludert lisens, organisasjonsstruktur og utseende. Legge til nye brukere, tildele enhetsadministratorer, aktivere/deaktivere brukere. Kunne slette aktuelle treningsprogram (blir lagret i loggen).

Systemadministrator i ExorLive 

Kan gi aktuelle rettigheter og setting på organisasjons- og systemnivå.

Kun leserettigheter

En begrenset rolle som kun har adgang til å se, skrive ut og sende eksisterende treningsprogrammer på mail. Tilgang til pasientprogram i andre enheter krever et aktivt valg. 

Kontakt med innlogging (utøver/pasient med brukerkonto)

Rettigheter:

Gir brukeren rett til å se sine egne treningsprogram med video, logge sin trening og se fremdrift via treningsappen ExorLive Go. Brukeren har kun tilgang til sine egne opplysninger. Brukeren kan få tilgang til programforslag, om dette er gjort tilgjengelig av administrator/instruktør i organisasjonen.

Kontakt uten innlogging (utøver/pasient uten brukerkonto)

En kontakt oppføring i ExorLive uten brukerkonto.

Alle kontakter

Viser alle kontakter i organisasjonen både med og uten innlogg.

Opprett brukere

Som administrator kan du opprette nye brukere på følgende måte: 

Trykk “Legg til bruker” og fyll ut ønskede egenskaper.

 1. Fyll ut Fornavn, Etternavn og Epostadresse.
 2. Velg hvor i organisasjonen brukeren skal være plassert.
 3. Velg rolle
 4. Trykk lagre

Tips:

Om du skal opprette mange brukere, kan du gjøre dette igjennom ExorLive sitt API, eller sende en liste (f.eks en XML fil) til ExorLive Teamet, som så importerer aktuelle brukere.

Opprette underenheter

Du kan opprette og editere organisasjonsstrukturen slik:

 1. Høyreklikk på organisasjonens “rot”, det vil si øverste organisasjonsledd, og velg “Legg til enhet”.
 2. Du kan også legge til underenheter på flere nivå, samt fjerne og endre enheter.

Omorganiser organisasjonstreet ditt

Som en administrator kan du enkelt omorganisere organisasjonstreet ditt: 

 1. Gå til Admin tab øverst på siden 
 2. Merk den ønskede enheten du ønsker å flytte ved å venstre klikke på musen 
 3. Dra og slipp den aktuelle enheten der du ønsker den

blobid0.png

Du får da opp et vindu som spør om den aktuelle enheten skal ligge der du har flyttet den.  

blobid1.png

Dersom dette stemmer klikker du “Ja”. Enheten og alle dens brukere er da blitt flyttet.   

Finne en bruker

Du kan finne brukere ved å søke i søkefeltet øverst til høyre, eller filtrere på roller:

 

Du kan som rootadministrator krysse av i boksen "Søk i alle enheter" for å se en liste over alle brukerne i organisasjonen, uavhengig av å måtte navigere til riktig enhet.

 

 

Eksporter brukere i CSV

Som administrator kan du eksportere liste med brukere:

 • Velg avdeling (1)
 • Velg brukergruppe du ønsker å laste ned (2)
 • Trykk på Laste ned alle brukere (3)
 • Brukerne vil nå eksporteres en CSV fil

mceclip1.png

Tips: 

Når man nå trykker på "Last ned alle brukere i .CSV" så lastes alle brukere som blir vist i listen. Det vil si om man:

 • f.eks velger "Alle brukere" som filter, for en gitt avdeling, så er det akkurat dette som lastes ned i en CSV. fil.
 • f.eks velger "Alle brukere" + har krysset av for "Søk i alle enheter", så vil jo alle brukere i hele org vises, og derved vil CSV. fil bli laget med dette.
 • f.eks velger man "Alle kontakter" for en avdeling, så vises dette og CSV. fil vil inneholde dette.
 • f.eks velger man "Alle kontakter" + "Søk i alle enheter", så vil alle kontakter i hele org vises og CSV. fil vil inneholde dette.

Åpne og redigere en bruker

Administrator kan åpne en bruker sin detaljdialog ved å dobbeltklikke på brukeren i brukerlisten, eller trykke “i”. Da vil følgende vises:

Her kan du også Deaktivere/Aktivere, samt slette en bruker. En bruker som ikke tidligere er aktivert kan du sende en aktiverings-Epost der brukeren igjennom en link kan velge passord og aktivere sin konto.

Flytt bruker mellom enhetene

 1. Åpne dialogboks for bruker ved å dobbeltklikke på brukernavnet
 2. Velg enheten du vil at brukeren skal tilhøre.
 3. Velg ønsket roller under "Angi roller"
 4. Fjern brukeren fra enheten du ikke vil at han skal tilhøre
 5. Klikk Lagre

mceclip0.png

Slette brukere

Administrator kan slette en bruker ved å åpne bruker detaljdialog og trykke “Slett”.

 

Innstillinger for organisasjonen

Ved å trykke “Hovedapplikasjon”, får du opp et vindu der du blant annet kan endre på:

 • Organisasjonens navn
 • E-postadresse for oppfølging
 • Velge om organisasjonen skal ha oppfølging via epost
 • Velge standardspråk for organisasjonen

Du kan bytte ut ExorLive logoen med din egen om ønskelig. Trykk på “No image” og last opp din egen logo.

Denne blir synlig for alle instruktører og administratorer når de er innlogget i ExorLive.

For optimale resultater brukes en 130x69 piksel PNG-fil. Hvis du vil bytte utskriftslogo kan du gjøre det fra Utskriftsinnstillinger. 

Tillat bruker-skapte øvelser

Med funksjonen "Tillat brukerøvelser", kan instruktører i organisasjonen din lage sine egne øvelser. Hvis du ikke vil tillate brukeropprettede øvelser, må du fjerne markeringen av denne innstillingen.

 

Aktiver "signering" for hele organisasjonen

For å gjøre funksjonen for å signere treningsprogrammer tydeligere for instruktørene i organisasjonen, kan du merke av i boksen som sier "fremhev signer personlige program "". Dette vil gjøre "signer" -knappen mer synlig.

 

Sperre for kontaktbytte

Ved å aktivere denne funksjonen forhindres instruktører fra å kunne endre kontakter etter at de har gjort et hopp fra et tredjepartsprogram med en valgt kontakt
*Merk: Denne funksjon krever egen lisens, og følger ikke med i standard versjon.

Eksternt innloggingssystem

Ved å ha denne funksjonen på, vil ikke instruktører kunne aktivere brukere på egenhånd direkte i ExorLive, da dette vil bli styrt av organisasjonens eget AD-system.

Bruk strengt samtykke.

Når "Strengt samtykke krav" er huket på, må instruktør bekrefte kontaktens samtykke før kontakten kan åpnes, hvis ikke instruktøren har flagget kontakten som en av sine kontakter. Dette skjer automatisk om det er instruktøren som har opprettet kontakten, og kan gjøres manuelt i kontaktdetalj dialogen.
*Merk: Denne funksjon krever egen lisens, og følger ikke med i standard versjon.

 

Tillat instuktør å flytte kontakter til andre avdelinger

Hvis "La instruktøren flytte kontakter mellom forskjellige avdelinger" fremhevet, vil instruktører kunne endre et kontaktsted til en annen enhet/avdeling.

Fødselsnummer som påkrevd felt ved opprettelse av kontakt

Når "obligatorisk felt for personnummer" aktiveres, blir personnummerfeltet obligatorisk når kontakter opprettes. Dette hjelper instruktører med å unngå å registrere en kontakt uten personnummer.

Tillat søk blant kontakter utenfor egen avdeling

Hvis "Tillat søk mellom kontakter utenfor din egen avdeling" er aktivert, har instruktører muligheten til å søke etter kontakter i hele organisasjonen. Hvis det er deaktivert, vil de bare ha tilgang til kontakter i sin egen spesifikke avdeling.
*Merk: Denne funksjon krever egen lisens, og følger ikke med i standard versjon.

 

Deaktiver hvilke felt en instruktør skal kunne fylle ut

Ved å deaktivere felt blir instruktører forhindret fra å legge inn informasjon i de spesifiserte områdene når de oppretter kontakter.

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Telefon jobb/mobil/hjemme
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Klientnummer
 • Hjemmeside
 • Arbeidsgiver

 

Innstillinger videomøte

Som orgAdmin kan du gjemme bort ikonet for videomøte og meldingsfunksjon fra "Treningsprogram" og “Kontakter”.


Under Admin -> Hovedapplikasjon innstillinger - Videomøte:

Ikke vis videoikonet under Treningsprogram og Kontakter- Kryss av Deaktiver videomøte 
Ikke vis meldingsikonet under Treningsprogram og Kontakter - kryss av Deaktiver meldinger 
Default på.

novideom_te.png

Utskriftsinnstillinger

Under "Utskriftsinstillinger" kan du tilpasse utskriftens utseende.

 1. Velg hvilken enhet du ønsker å endre
 2. Legg ved ønsket logo som vises på alle utskrifter. For best resultat:
  - logo i formatet PNG, transparent bakgrunn (ikke hvit), høyde: 120 px bredde innen 500 px
  - 2 utgaver:
  a) i farger
  b) i kun hvit ( benyttes f.eks i app etc)
 3. Du kan endre hvilket organisasjonsnavn som skal vises på utskriften (nyttig der det er flere enheter)
 4. Du kan velge om navnet på den som har laget programmet skal vises på utskriften
 5. Du kan velge om navnet på kontakten skal vises på utskriften
 6. Beskrivelse av enheten kan inkluderes på utskriftene
 7. Inkludere standard program informasjon på utskriftene
 8. Last opp valgfri logotype/bilde og huk av for “Vis vannmerke”


Admin_utskrift_-_norsk.PNG

 

Skriv ut et treningsprogram med et egendefinert vannmerke i venstre marg

Du kan skrive ut et treningsprogram med et egendefinert vannmerke i venstre marg. Vannmerket anbefales å inneholde navnet på organisasjonen i form av for eksempel en logo eller en annen type tekst som identifiserer organisasjonen.

For å forhåndsvise vannmerket i et treningsprogram:

Gå til “Utskriftsinnstillinger” under Admin fanen og velg last opp bilde lengst nederst på siden. Last opp valgfri logotype/bilde og huk av for “Vis vannmerke”

 

Faner 

Her kan du velge hvilke faner som skal være synlige for instruktørene.

Startside

Her kan du velge hva som skal vises på startsiden til ExorLive, når du logger deg inn.

 

ExorLive Go

Her kan du tilpasse hvordan treningsappen ExorLive Go ser ut for dine kontakter. Selv uten en Toolbox lisens kan du prøve deg frem og forhåndsvise hvordan din app kan se ut.

 • Velg hvilken enhet du ønsker å endre
 • Velg din egen primærfarge
 • Velg Accent farge (farge på knapper etc)
 • Legg til en logo for farget bakgrunner (anbefaler en logo med gjennomsiktig bakgrunn)
 • Legg til en logo for lyse bakgrunner (anbefaler en logo med gjennomsiktig bakgrunn)

Velg hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for kontakter som bruker ExorLive Go

 • Angi URL for egen webside på hjem-siden i GO når utøver/kontakt er innlogget
 • Angi knappenavn på startside før utøver/kontakt er logget inn i ExorLive Go
 • Angi URL for egen webside på forsiden før utøver/kontakt er logget inn i ExorLive Go
 • URL for innlogging med skin:” kan ikke endres, men er en link til deres egentilpassede ExorLive Go
 • Utforsk øvelser
 • Utforsk treningsprogram
 • Vis knappenavn og URL for egen webside
 • Skjul primærkontakt skjuler instruktørens kontaktopplysninger fra utøveren
 • Anonym modus skjuler all personlig informasjon fra app-en
 • m.m

Trykk lagre og Forhåndsvis for å se resultatet

Rapporter

Aktivitetslogg

Her finner du en liste over alle hendelser som har blitt gjort på en enkelt kontakt. (F.eks. om noen sender kontakten et treningsprogram eller endrer deres informasjon).

Tilgangslogg

Her finner du en liste over all aktiviteten som en bruker har utført. (F.eks. om brukeren har fullført et treningsprogram, lagt til en ny kontakt, sendt en e-mail, osv.)