Sikkerhet ved videomøte i ExorLive

Print Friendly and PDF

Videomøte i ExorLive

ExorLive Videomøte er løsningen for deg som ønsker å følge opp dine utøvere på avstand over video. Med ExorLive Videomøte kan du veilede og justere treningsprogrammet til din utøver over video, mens dere snakker og ser hverandre. I tillegg kan du dele skjerm og chatte. I første versjon vil du kunne ha en en-til-en samtale.

Sikkerhet:

Som NHN-partner leveres våre løsninger i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgstjenesten (Normen). Et videomøte i ExorLive sikrer at kravene fra Direktoratet for e-Helse oppfylles. Kort oppsummert:

 • Videomøte har ende-til-ende kryptering.
 • Løsningen støtter en-til-en videomøte, og deltakere i møte blir alltid identifisert via ExorLive sitt autentiseringssystem.
 • I en-til-en videomøte modus, kan hverken instruktør eller utøver legge til flere deltakere i møte.
 • Det er alltid synlig hvem som deltar i møte.
 • Løsningen gjør ikke opptak av møtet som standardinnstilling
 • ExorLive forplikter seg til å etterleve kravene som stilles til oss som databehandler. 
 • ExorLive deler ikke personlige data om videomøte til tredjeparter. 
 • Løsningen ivaretar partenes personvern på en enkel og god måte. 
 • Løsningen tar kun i bruk personopplysninger partene allerede har adgang til. 
 • Videomøte opprettes når en møteinnkaller starter opp et videomøte.
 • Videomøte stenges så snart møteinnkaller lukker møtet. Etter dette er videomøte deaktivert, og kan ikke benyttes lengre. 
 • Aldersgrensen er 16 år. 

Praktiske råd til Helsepersonell som benytter videomøte i ExorLive. 

Vi har samlet de viktigste linkene for helsepersonell som ønsker å benytte videomøte i behandlingen. 

Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon (E-helsedirektoratet)

Helfo har informasjon om bruk av videomøte og refusjon ved utarbeidelse og utsendelse av treningsprogram. Les mer om dette her

Direktoratet for e-Helse har laget en guide med det viktigste du som behandler trenger å vite når du skal bruke video – inkludert tips om organisering av arbeidshverdagen og kontoret, samt rammer for gode videosamtaler og personvern. Les mer om dette her

Nasjonalt Velferdsteknologi hos Kommunesektorens Organisasjon, www.ks.no, har også utarbeidet en kvikk-guide for dere som har fått i oppdrag å innføre videokommunikasjon i helse- og omsorgstjenesten. Les mer om dette her.

 

Pasienter / medlemmer og andre som benytter videokonferanse i ExorLive. 

Forutsetninger for å kunne benytte videokonferansen i ExorLive:

 • PC / mobilt utstyr med webkamera og mikrofon
 • Hodetelefoner (eventuelt høyttaler, da bør du sitte på et sted ingen kan høre deg)
 • Sjekk før møtet at både kamera, mikrofon og høyttalere fungerer. 
 • Tilgang til internett
 • I noen tilfeller trenger du en e-postadresse der du kan motta varsel om at det ligger en melding til deg i ExorLive. Du logger inn i ExorLive GO og ser din invitasjon til videokonferansen.

Hva bør du tenke på før konsultasjonen

 • Sjekke at PC / mobilt utstyr har tilgang til internett, og er tilknyttet et sikkert nettverk. 
 • Trykke på invitasjonen du har fått fra helsepersonellet
 • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen. Vi er klar over at situasjoner med karantene og isolering sammen med andre kan gjøre det vanskelig å få til dette.
 • Vær forberedt på at du ev. må identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.