Begrense tilgang til treningsprogrammer

Print Friendly and PDF

I ExorLive har du mulighet til å blokkere brukere i andre avdelinger fra å se treningsprogrammene til dine kontakter. Dette gjøres per kontakt. 


Dersom en instruktør i en annen avdeling går inn på en kontakt som er sperret for innsyn fra andre avdelinger, vil kontaktens treningsprogrammer være skjult under "Sperret"-fanen. For å få innsyn i disse treningsprogrammene, må instruktøren bekrefte kontaktens samtykke eller oppfylle villkårene for nødåpning. Denne handlingen logges i systemet.

 

unnamed.png

unnamed__1_.png

 Slik sperres kontaktens treningsprogrammer for innsyn fra andre

Trykk profil til høyre for kontaktens navn etter å ha valgt kontakten. Trykk så på "Annet" og velg "Endre sperrede opplysninger". I boksen som kommer opp kan du velge hvilket nivå du vil sperre for innsyn. Trykk på "Velg" og deretter på "Lagre". Alle treningsprogrammene lagret på kontakten vil nå være i kategorien "Sperret".

De som arbeider i enheten der kontaktens data er sperret for innsyn kan fremdeles se programmene under "Av meg", men blir advart om at kontaktens program er sperret.

unnamed__2_.png

unnamed__3_.png

unnamed__4_.png

unnamed__5_.png