Print Friendly and PDF

Vi i ExorLive ønsker at våre kunder skal ha en best mulig brukeropplevelse. Samtidig, er vi klar over at alle er forskjellige og har ulike behov. ExorLive lar deg derfor tilpasse både utseende og ulike funksjoner til ditt eget bruk, slik at opplevelsen blir enda mer personlig.

Som organisasjonsadministrator, har du tilgang til egen “Admin”-fane. Dersom du velger denne, vil du se “INNSTILLINGER”, i menyen til venstre. Her vil du finne flere faner, hvor du kan tilpasse ExorLive etter ditt ønske.

 

1. Endre logo, organisasjonsnavn og kontakt

Under “Hovedapplikasjon” kan du blant annet velge å bruke logo til din organisasjon i ExorLive, endre organisasjonsnavn, epost og velge språk. Du kan også velge hvilke opplysninger skal være gjeldende for kontakter i din organisasjon, samt hvorvidt de må samtykke, for at andre brukere skal ha tilgang til programmer knyttet opp til dem.  

Merk! Endringene du gjør her vil gjelde alle brukere i din organisasjon.

1.1 Endre logo i ExorLive
Under “Hovedapplikasjon”, i “INNSTILLINGER”, vil du se en boks med teksten “No image” (kan også være et bilde av en logo). Trykk på boksen og velg logoen du ønsker (Bilde 1). Trykk på “LAST OPP BILDE” (Bilde 2). Det valgte bildet bør nå vises i logoboksen. Trykk lagre for å beholde endringene. Logoen bør nå endres i venstre hjørne av ExorLive.

 

Bilde 1.

 

Bilde 2. 

 

1.2 Endre navn, epost og språk

1.2.1 Endre navn
Under “Hovedapplikasjon”, i “INNSTILLINGER”, finner du en boks som heter “Organisasjonens navn”. Skriv inn navnet på organisasjonen din og trykk “Lagre”, ovenfor logoboksen (Bilde 3, Punkt 1).

1.2.2 Oppfølging via epost
Du kan også skrive inn epostadressen, som ExorLive kan kontakte deg på, ved å skrive inn epostadressen i boksen “E-postadresse for oppfølging:” og krysse av på “Motta oppfølging via e-post”. Trykk på “Lagre” ovenfor logoboksen for å lagre endringene (Bilde 3, Punkt 2).

1.2.3 Organisasjonens språk
Du kan velge standard språk for organisasjonen i nedtrekksmenyen, og trykke “Lagre” ovenfor logoboksen (Bilde 3, Punkt 3).

 

Bilde 3.

Tips! Du må laste inn siden på nytt i din nettleser for å se endringene i navn, epost og språk.


1.3 Innstillinger for organisasjonen

Tillat deling av treningsprogrammer via e-post
Ved å aktivere denne funksjonen vil ikke instruktørene i din organisasjon få muligheten til å sende treningsprogrammer via e-post.

Tillat bruker-skapte øvelser
Med funksjonen "Tillat brukerøvelser", kan instruktører i organisasjonen din lage sine egne øvelser. Hvis du ikke vil tillate brukeropprettede øvelser, må du fjerne markeringen av denne innstillingen.

Aktiver "signering" for hele organisasjonen
For å gjøre funksjonen for å signere treningsprogrammer tydeligere for instruktørene i organisasjonen, kan du merke av i boksen som sier "fremhev signer personlige program "". Dette vil gjøre "signer" -knappen mer synlig.

Notater under kontaktoppfølging krever samtykke fra kontakten (vi EL GO)
Ved å aktivere denne funksjonen vil ikke instruktører i din organisasjon kunne skrive notater om sine kontakter uten at kontakten har gitt sitt samtykke via ExorLive GO.

Sperre for kontaktbytte
Ved å aktivere denne funksjonen forhindres instruktører fra å kunne endre kontakter etter at de har gjort et hopp fra et tredjepartsprogram med en valgt kontakt


Eksternt innloggingssystem
Ved å ha denne funksjonen på, vil ikke instruktører kunne aktivere brukere på egenhånd direkte i ExorLive, da dette vil bli styrt av organisasjonens eget AD-system.


Strengt samtykke
Når "Strengt samtykke krav" er huket på, må instruktør bekrefte kontaktens samtykke før kontakten kan åpnes, hvis ikke instruktøren har flagget kontakten som en av sine kontakter. Dette skjer automatisk om det er instruktøren som har opprettet kontakten, og kan gjøres manuelt i kontaktdetalj dialogen.

Tillat instuktør å flytte kontakter til andre avdelinger
Hvis "La instruktøren flytte kontakter mellom forskjellige avdelinger" fremhevet, vil instruktører kunne endre et kontaktsted til en annen enhet/avdeling.


Fødselsnummer som påkrevd felt ved opprettelse av kontakt
Når "obligatorisk felt for personnummer" aktiveres, blir personnummerfeltet obligatorisk når kontakter opprettes. Dette hjelper instruktører med å unngå å registrere en kontakt uten personnummer.

Tillat søk blant kontakter utenfor egen avdeling
Hvis "Tillat søk mellom kontakter utenfor din egen avdeling" er aktivert, har instruktører muligheten til å søke etter kontakter i hele organisasjonen. Hvis det er deaktivert, vil de bare ha tilgang til kontakter i sin egen spesifikke avdeling.

Deaktiver invitasjon til kontakt i EL Go
Ved å aktivere denne funksjonen vil ikke instruktørene i din organisasjon ha muligheten til å invitere kontakter til treningsappen ExorLive Go.

Deaktiver hvilke felt en instruktør skal kunne fylle ut
Ved å deaktivere felt blir instruktører forhindret fra å legge inn informasjon i de spesifiserte områdene når de oppretter kontakter.


1.3.10 Skjul videomøte og melding

Når du velger disse innstillingene, vil videomøter og meldingsikoner være skjult for instruktører, og de vil ikke lenger kunne invitere til kontakter til ExorLive Go Training -app hvis deaktiver inviter kontakt til El Go er aktivert.2. Utskriftsinnstillinger

Under “Utskriftsinnstillinger” kan du tilpasse hvordan utskriftene (treningsprogrammer, statistikk o.l) i din organisasjon skal se ut. Nedenfor ser du de ulike justeringene som kan gjøres på utskriften din.

Merk! Du kan velge om endringene i utskriftsinnstillingene skal gjelde for hele organisasjonen, eller for en underenhet, ved å velge ønsket enhet i organisasjonsmeny. Sjekk at du har valgt riktig underenhet ved å se på “Valgt enhet”, øverst i menyen.

 

Bilde 5.

2.1 Utskriftslogo
For å endre utskriftslogo, trykk på knappen “LAST OPP BILDE” (Bilde 5, Punkt 1). Velg bildet du ønsker skal vises, ved å dobbeltklikke på bildet eller trykke bildet og deretter ‘Åpne’. Ditt valgte bilde bør nå vises i vinduet ved siden av “Utskriftslogo”.

2.2 Navn på toppen av utskrift
I nedtrekksmenyen, kan du velge om det skal stå organisasjonsnavn, enhetsnavn, om du ønsker å skjule teksten eller om hver bruker skal bestemme hva som skal stå på toppen av utskriften (Bilde 5, Punkt 2).

2.3 Laget av
Velg om det skal vises hvem treningsprogrammet er laget av på utskriften (Bilde 5, Punkt 3).

2.4 Kontaktnavn
Velg om navnet på kontakten, som treningsprogrammet er knyttet opp til, skal vises på utskriften (Bilde 5, Punkt 4).

2.5 Avdelingsbeskrivelse
I boksen “Enhetsbeskrivelse”, kan du skrive en kort beskrivelse av din organisasjon/underenhet. Velg om dette skal vises på utskriften, ved å krysse av på “Vis avd. beskrivelse:” (Bilde 5, Punkt 5).

2.6 Programbeskrivelse
I boksen “Standard Programbeskrivelse”, kan du skrive en kort beskrivelse av treningsprogrammet. Velg om dette skal vises på utskriften, ved å krysse av på “Standard Programbeskrivelse:” (Bilde 5, Punkt 6).

2.7 Vannmerke
Du kan velge din egen vannmerke, som vises i venstre marg, ved å trykke på “LAST OPP BILDET” nederst i vinduet. Velg bildet du ønsker skal vises, ved å dobbeltklikke på bildet eller trykke på bildet og deretter ‘Åpne’. Ditt valgte bilde bør nå vises i vinduet ved siden av “Vannmerke venstre marg”.

Velg om vannmerket skal vises, ved å krysse av på “Vis vannmerke”. (Bilde 5, Punkt 7)

2.8 Slette oppsatte utskriftsinnstillinger
Ønsker du å gå tilbake til standard utskriftsinnstillinger, kan du trykke på “Slett innstillinger for enhet” øverst i vinduet (Bilde 5, Punkt 8).

 

3. Faner, startside og tagger

I kategoriene “Faner” og “Startside” kan du velge hva som skal vises av faner, øverst i vinduet, og henholdsvis startsiden, når du er innlogget i ExorLive.

I “PROGRAM TAGGER” kan du endre innstillinger for å søke etter øvelser med definerte nøkkelord, eller “tagger”.

OBS! Endringene foretatt her vil gjelde for hele organisasjonen, inkludert dets underenheter.

3.1 Faner
I “FANER” kan du velge hvilke faner skal vises øverst, i menyen,i ExorLive. Kryss av i boksene, ved siden av de aktuelle fanene, for å aktivere/deaktivere dem (Bilde 6, Punkt 1). Når du har bestemt deg, kan du trykke på “Lagre”, øverst i vinduet (Bilde 6, Punkt 2).

Bilde 6.

3.2 Startside
I “STARTSIDE” kan du bestemme hva som skal vises på forsiden, når brukere i din organisasjon logger seg inn i ExorLive. Kryss av i boksene, ved siden av innholdet du ønsker skal vises (Bilde 7). Endringene skjer automatisk, når du krysser av i boksene og du trenger ikke å lagre.

Bilde 7.

3.3 Program tagger
I “PROGRAM TAGGER” kan du bestemme hvilke tagger som skal vises i “Tagger” menyen under filter, når du lager treningsprogram. Trykk på tags du ønsker å kunne velge fra. Dersom en tag er aktivert, vil du kunne søke på den under filter. 

NO.png
Dersom du ikke ønsker å bruke tags til å filtrere øvelsene.

1. Krysse ut boksen “Legg en tag til søkefilteret”. Under filteret vil boksen tagger forsvinne.  

2. De tagene du ikke ønsker å få opp under tagger, krysser du bare ut. 

NOadmin.png

 

Bilde 8.