Print Friendly and PDF

Det er flere måter å opprette en ny kontakt i ExorLive. Alle fremgangsmåtene er like gode og du kan derfor velge selv hvilken måte du ønsker å bruke.

 

Alternativ 1:
Trykk på fanen “Kontakter”, du bør nå få opp en oversikt over alle dine kontakter. Trykk “Ny Kontakt”, øverst i venstre hjørne.

Alternativ 2:
I “Forside” - fanen i ExorLive, vil du se et vindu som heter “KONTAKTER OG AKTIVITET”, nederst i venstre hjørne. Trykk på “NY KONTAKT”.

Alternativ 3:
Trykk på “Treningsprogram”-fanen. Trykk på “Velg kontakt”-knappen, rett under “Treningsprogram”-fanen. Velg “Ny kontakt” i nedtrekksmenyen.

 

Uavhengig av hvilket alternativ du valgte, skal du nå få opp vinduet for kontaktinfo (Bilde 1).

en.png

Bilde 1.

 

Fyll ut kontaktens personalia og annen informasjon. Til venstre kan du også legge inn mål og annet info.

Under fanen “Mål”, kan du notere kontaktens vekt og ønsket målvekt.

Under fanen “Annet” kan du velge kontaktens rolle, primærkontakt, legge til tags for å raskere finne frem til kontakten, samt velge om han skal vises blant dine kontakter.

Når du er ferdig med å fylle inn og tilpasse kontaktens detaljer, kan du trykke på “LAGRE”. Kontakten skal nå vises blant dine kontakter, dersom du har krysset av for dette.

 

Registrer kontakt med Fødselsnummer

Som en OrgAdmin ønsker jeg å sikre at når en instruktør oppretter en ny kontakt at viktig info blir registrert som f.eks fult navn, personnummer og alder slik at kontakter med to like navn ikke forveksles og at treningsprogram skal legges på riktig kontakt.

 

Dette gjøres slik: 

  1.  Kontaktvinduet utvides med felt for fødselsnummer. Fødselsnummer tillates i ulike format med og uten bindestrek og punktum.                                                    NO1.png
  2. Info for fødselsdato og kjønn utfylles automatisk etter man har trykket lagre. 

  3. Det blir tatt en duplikatsjekk om personnummer finnes i org fra før. Finnes det vil få opp en varsel om at fødselsnummer finnes fra før, og at man enten kan avbryte og endre fødselsnummer eller gå til den aktuelle kontakten.
  4. Søke på fødselsnummer i “kontakter” og “admin” fanen. 

no2.png

 

no3.png