Print Friendly and PDF

 

Dersom du ønsker å finne frem til en kontakt, kan dette gjøres ved å benytte søkefunksjonen i kontaktlisten. ExorLive har et velutviklet søkesystem, som skal gjøre det enkelt for deg å finne frem blant dine kontakter.

Det er flere måter å komme til kontaktlisten på. Du vil bla.a. få opp kontaktlisten, hver gang du skal lagre treningsprogram på en kontakt, ser aktivitetslogg for en kontakt, oppretter aktivitet i kontaktens plan eller oppretter en oppfølging på kontakt.

Ønsker du å foreta et isolert søk gjennom din kontaktliste kan du klikke deg inn på “Kontakter”-fanen, hvor du får opp din kontaktliste (Bilde 3).

Uavhengig av hvordan du fikk opp kontaklisten, er søkeprosedyren i kontaktlisten nokså lik:

Klikker du på nedtrekksmenyen, markert med “Mine Kontakter”, øverst i venstre hjørne (Bilde 1), kan du velge om du ønsker å søke blant dine egne kontakter, kontakter i din underenhet, kontakter i din organisasjon og, i noen tilfeller, blant sendte ExorLive Go invitasjoner.

I nedtrekksmenyen markert “Alle kontakter” (Bilde 2), kan du filtrere kontaktene etter roller.  

Ønsker du å gjøre et enkelt søk på fornavn eller etternavn, kan du gjøre dette i søkefeltet helt til høyre.

 


Bilde 1

 

Bilde 2

Bilde 3