Print Friendly and PDF

ExorLive har et fleksibelt rettighetssystem der hver person som er opprettet i systemet, har tildelt en eller flere roller. Graden av tilgjengelige funksjoner for hver person vil derfor avhenge av hvilke roller personen har. En konto i ExorLive, kan derfor romme flere personer med ulike roller - kunde-/pasientprofiler, mellombrukere, instruktører og ulike administratorer.

 

Følgende roller og rettighetsnivåer er tilgjengelig: 

 

Roller

Rettigheter

Beskrivelse

Kontakt (uten innlogg)

 • Ingen

Dette er en din pasient/kunde som kun er en oppføring i ExorLive uten tilgang til selve programmet.

 

Til hvem:
Pasienter/kunder som bare får tildelt treningsprogram gjennom print/e-post

Kontakt med innlogg/Bruker av ExorLive Go

Merk! Krever at kontakten har ExorLive Go

 • Kan se sine egne treningsprogram med øvelser og øvelsesdata i ExorLive Go.
 • Kan registrere utførte aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sine registrerte aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sin treningsplan i ExorLive Go.

 

Pasient/kunde som har blitt invitert til å bruke ExorLive Go.

 

 

Til hvem:

 

Pasienter/kunder som følges opp gjennom ExorLive Go App.

Kun leserett (mellombruker)

 

 • Kun leserettighet, for å se en kontakt sine program, samt rett til å skrive program ut og sendes via e-post.
 • Tilgang til pasientprogrammer i andre enheter krever et aktivt valg.

 

Dette er en person med innloggingsmuligheter i ExorLive Main, som kan bare se utvalgte Kontakter og treningsprogram knyttet til dem. Innsikten er begrenset til organisasjonens underenhet hvor brukeren er opprettet.

 

Til hvem:
F.eks. leger.

Assistant

 • Kan se kontakters treningsprogram med øvelser og øvelsesdata i ExorLive Assistant.
 • Kan loggføre utførte aktiviteter i ExorLive Assistant. 
 • Kan se kontaktens registrerte aktivitet i ExorLive Assistant. 
 • Kan se kontaktens treningsplan i ExorLive Assistant. 

 

Dette er en person som kan logge inn i ExorLive Assistant, som kan se kontakter og treningsprogram knyttet til dem. Dersom de ønsker å se treningsprogrammer som er knyttet til andre kontakter enn de som ligger under «Mine kontakter» er dette et aktivt valg.

 

Til hvem:
Hjelpepleiere, sykepleiere, aktivitører, støttekontakter, andre aktører som er mellomledd mellom den som lager treningsprogram og pasienten/kunden.

Instruktør

 • Skape/opprette kontakter.
 • Opprette, lagre og signere treningsprogram på kontakt.
 • Opprette, endre og lagre program-maler.
 • Endre innstillinger på egen utskrift.
 • Arkivere program bruker selv har signert på en kontakt.
 • Sperre en pasient sine program-opplysninger.
 • Opprette/endre plan og økter/aktiviteter
 • Skrive ut og sende Program per Epost.
 • Invitere til ExorLive Go treningsApp
 • Se statistikk

 

En bruker med hensikt til å kunne lage treningsprogrammer og formidle dette til Kontakter.

 

Til hvem:
Terapeuter, behandlere, personlige trenere, alle som er ansvarlige for å lage treningsprogrammer.

 

Lokal administrator

 • Begrenset til organisasjonens underenhet:
 •  
 • Skape, endre og aktivere/inaktivere brukere.
 • Tildele roller til andre brukere, og angi plassering i en organisatorisk enhet.
 • Skape og endre enheter i egen enhet.
 • Redigere program-maler.
 • Alle rettighetene til Instruktør

 

Dersom en organisasjon har flere underenheter, er det mulig å opprette en Administratorbruker, begrenset til den spesifikke underenheten. 

Til hvem:
Mellomledere, ledere av underenheter, IT-ansvarlige i underenheter, andre med administrativt/IT ansvar i underenheter.

 

 

Sentral Administrator

 • Skape, endre og aktivere/inaktivere brukere.
 • Tildele roller til andre brukere, og angi plassering i en organisatorisk enhet.
 • Slette brukere og kontakter, samt tilhørende data.
 • Kan overordnet gjøre endringer som påvirker hele organisasjonen.
 • Skape/endre hele organisasjonsstruktur (Enheter og under-enheter).
 • Arkivere signerte program lagret på kontakter.
 • Se/bestille rapporter.
 • Eksportere brukerliste.
 • Oppheve en sperre som ligger på en kontakt.
 • Alle rettighetene til Instruktør

 

Bruker med administratorrettigheter for hele organisasjonen.

 

 

Til hvem:

Mellomledere, assisterende ledere, IT-ansvarlige, andre med administrativt og IT ansvar i hovedorganisasjonen.

 

Sentral hoved-administrator

 

 • Alle rettighetene til Sentral Administrator
 • Håndtere lisenser og lisens-bestillinger.

 

Bruker med administratorrettigheter for hele organisasjonen med rett til å  håndtere lisenser/bestilling.

 

Til hvem:
Ledere, IT-ansvarlige, andre som er ansvarlig for bestilling og håndtering av ExorLive-lisenser.