Print Friendly and PDF

Om din organisation har tillgång till Toolbox, har du möjlighet att anpassa utseende samt olika funktioner i ExorLive Go så att din organisation får en personlig träningsapp med en passande design.

OBS! Du måste vara administratör för att kunna göra ändringar.

Innehållsförteckning: 

 1. Egna Licensvillkor og Privacy Policy
 2.  Anonymitet i ExorLive Go
 3.  Visa kontakter i ExorLive Go
 4. Kommentera träningen i ExorLive Go
 5. Kommunikation i ExorLive Go
 6. Dölj bibliotek i ExorLive Go
 7. Göm Utforska fliken i Exorlive Go
 8. Göm Visa Min plan fliken i Exorlive Go
 9. Direkt notis i ExorLive Go
 10. E-post och telefonnr i ExorLive Go
 11. Visa bilder istället för ritningar i ExorLive Go
 12. Språkinställningar i appen
 13. Flytta övningar upp och ner i ExorLive Go
 14. Automatisk uppspelning av övningar
 15. Ta bort +knappen från hemsidan

 

Egna Licensvillkor og Privacy Policy

När en kontakt loggar in i ExorLive Go för första gången måste de kryssa i en ruta för att acceptera licensvillkor och privacy policy. Om eran organisation vill att den ska länka till sina egna licensvillkor kan du göra det genom att ange URL-adressen till detta dokument här. Kom ihåg att du tar fullt ansvar för att ExorLives licensvillkor är uppfyllda!

Du kan också välja att lägga till en separat Privacy Policy om du vill ha den i två olika dokument. Kontakten måste då godkänna både licensvillkor och Privacy Policy när den aktiverar sitt konto.

mceclip1.png

 

Anonymitet i ExorLive Go

Om du vill att användarna av ExorLive Go ska vara anonyma, kan du kryssa i boxen “Anonymt tillstånd”. Användarens namn, telefonnr. och e-postadress blir då dolda.

anonym__Se.png

 

Visa kontakter i ExorLive Go

Om en ExorLive Go användare har kontakter knutna till sin användare (till exempel en instruktör/behandlare), kan du välja om de ska ha tillgång till sina kontakter genom ExorLive Go appen. Kryssa i boxen “Visa kontakter”.

Visa_kontakter__SE.png

 

Kommentera träningen i ExorLive Go

Du kan välja om användare ska kunna kommentera ett träningspass, genom att kryssa i boxen “Visa kommentarer från övningsöversikt”.

Vis_kommentarer_fra__velsesoversikt__SE.png

 

Kommunikation i ExorLive Go

Genom att kryssa i “Visa meddelanden”-boxen, kan du välja om användare ska kunna kommunicera genom ExorLive Go appen.

Vis_meldinger__SE.png

 

Dölj bibliotek i ExorLive Go

Välj om användare ska kunna se sitt utbildningsprograms bibliotek.

SE1.png

 

Göm Utforska fliken i Exorlive Go

För er som vill ta bort utforska fliken helt från ExorLive Go.

SE2.png

 

Göm Visa Min plan fliken i Exorlive Go

Som OrgAdmin kan jag ta bort vyn av Se min plan i ExorLive Go så att mina användare som inte har en plan inte kommer att se eller trycka på planvy. Avmarkera rutan för att rensa vyn Min plan.

SV1png.png

sv2.png

Direkt notis i ExorLive Go

Välj om användarna ska få direkta notiser i ExorLive Go, genom att kryssa i “Visa in-app notifikationer” -boxen. Du kan också aktivera e-postnotis och push-notise om planerad träning och medelanden.

mceclip0.png

E-post och telefonnr i ExorLive Go

Genom att kryssa i “Visa kontakter mejladress + mob/tlf”, väljer du om e-postadressen och mobil/telefonnr. till användaren ska vara synlig i appen.

Vis_kontakters_epost_mobil__SE.png

Visa bilder istället för ritningar i ExorLive Go

Välj att visa övningsbilder istället för ritningar i ExorLive Go, genom att kryssa i “Visa bilder istället för ritningar” -boxen.

mceclip0.png

 

Språkinställningar i appen

Som organisationsadministratör kan du välja att ta bort valet – visa inte språkval i appen. Dina utövare kommer då inte att kunna ändra språket i appen.

Under Admin och ExorLive GO hittar du inställningen: Visa inte språkval i appen. Standard är av. När inställningen är på - visa inte språkval i appen, språket i appen visas inte under meg (profil).

svspr_k1.png svspr_k2.png

 

Flytta övningar upp och ner i ExorLive Go

Genom att bocka för Aktivera redigering av övningar i en aktivitet får du möjlighet att flytta övningar upp och ner i ExorLive Go.

sv1flytt.png  sv2flytt.png

 

Automatisk uppspelning av övningar

Som administratör i organisationen kan du välja om ett träningsprogram ska spelas automatiskt eller övning efter övning. Du kan ställa in detta i inställningar för ExorLive Go-appen under fliken Admin.Se link

 

Ta bort +knappen från hemsidan

Som organisationsadministratör kan jag ta bort + knappen från hemsidan. Kräver åtkomst till toolbox.

svknapp.png

SVknappin.png