Se kontaktens utveckling med trender i ExorLive

Print Friendly and PDF

Nu kan du äntligen se trender i ExorLive. Som instruktör får du nu en enkel indikation på kontaktens utveckling utifrån den loggade utbildningen.

 

Du kan se tre olika trender: positiv, oförändrad, negativ

Man kan se tre olika trender:mceclip2.pngpositiv,mceclip6.pngoförändrad,mceclip3.pngnegativ


Klicka här för att se hur det fungerar