Uppdaterad statistik över träningsframsteg

Print Friendly and PDF

Som utöver kan du nu få en överblick över genomförda pass så att du kan få en bättre överblick över dina framsteg.

Under "Mina framsteg":

Belöningar: Visning av det totala antalet troféer för hela användningsperioden för appen sedan starten och antalet sessioner fram till nästa trofé

Historik: Under "Historik" visas avslutade sessioner för en vald period. Till exempel när en vecka är vald - visas de sessioner som valts för denna vecka osv

Vecko/Månads/3månaders status: Här kan du se vad du har gjort veckovis och månadsvis.

 

Snag_1a083ed0.png