Begränsning av antalet inloggningsförsök

Print Friendly and PDF

Om du har 5 misslyckade inloggningar i rad (fel användarnamn eller lösenord), kommer användaren att blockeras i 10 min. Detta för att uppfylla kraven på säkerhet.

  • Efter 5 misslyckade inloggningar i rad blockeras användaren i 10 min.
  • Ett varningsmeddelande visas för antalet återstående försök.
  • Felmeddelande: Av säkerhetsskäl måste du skapa ett nytt lösenord innan du kan logga in.
    Användaren meddelas om att återställa lösenordet via e-post.
  • Om användaren återställer lösenordet återställs spärrtiden på 10 minuter.

antallinnglogg.pngsvkontosperret.png