Print Friendly and PDF

Dersom organisasjonen din har tilgang til Toolbox, har du muligheten til å tilpasse utseende, samt ulike funksjoner i ExorLive Go, slik at organisasjonen din har en personlig treningsapp.

OBS! Du må være administrator for å kunne utføre endringer.

Innholdsfortegnelse: 

 1. Egne lisensvilkår og personvernregler
 2. Anonymitet i ExorLive Go
 3. Vis kontakter i ExorLive Go
 4. Kommenter treningen i ExorLive Go
 5. Kommunikasjon i ExorLive Go
 6. Skjul Bibliotek i ExorLive Go
 7. Skjul Utforsk fanen i Exorlive Go
 8. Ta bort visning av Min Plan i ExorLive Go
 9. Direkte varsling i ExorLive Go
 10. Epost og telefonnr i ExorLive Go
 11. Språk innstillinger i appen 
 12. Flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go
 13. Automatisk avspilling av øvelser
 14. Fjern + knapp fra hjem side 

 

Egne lisensvilkår og personvernregler

Når en kontakt logger inn i ExorLive Go for første gang, må de huke av en boks for å godta lisensvilkår og personvernregler. Dersom deres organisasjon ønsker å at denne skal linke til deres egne lisensvilkår, kan dere gjøre dette ved å skrive inn URL-en til dette dokumentet her. Husk at dere da tar fullt ansvar for at ExorLives lisensvilkår er ivaretatt!

Dere kan også velge å legge til en egen avhukningsboks for personvernregler, dersom dere vil ha dette i to forskjellige dokumenter. Kontakten vil da måtte huke av for både lisensvilkår og personvernregler når den aktiverer sin konto.

mceclip0__2_.png

 

Anonymitet i ExorLive Go

Dersom du ønsker at brukere av ExorLive Go skal være anonyme, kan du krysse av i boksen “Anonym Modus”. Brukerens navn, telefonnr. og epostadresse, vil bli skjult.

image-7.png

 

Vis kontakter i ExorLive Go

Dersom en ExorLive Go bruker har kontakter knyttet opp til sin bruker (for eksempel en instruktør/behandler), kan du velge om de skal ha tilgang til kontaktene sine gjennom ExorLive Go appen. Kryss av i boksen “Vis kontakter”.

image-8.png

 

Kommenter treningen i ExorLive Go

Du kan velge om brukere skal kunne kommentere en treningsøkt, ved å krysse av i boksen “Vis kommentarer fra øvelsesoversikt”.

image-9.png

 

Kommunikasjon i ExorLive Go

Ved å krysse av i “Vis meldinger”-boksen, kan du velge om brukere skal kunne kommunisere gjennom ExorLive Go appen.

image-10.png

 

Skjul Bibliotek i ExorLive Go

Velg om brukere skal kunne se sitt treningsprogram bibliotek. 

2022-04-07_11-14-08.png

 

Skjul Utforsk fanen i Exorlive Go

For deg som ønsker å fjerne utforsk fanen helt fra ExorLive Go.

2022-04-07_11-21-10.png

 

Ta bort visning av Min Plan i ExorLive Go

Som en OrgAdmin kan jeg ta bort visning av Se min plan i ExorLive Go slik at mine brukere som ikke har plan ikke skal se eller trykke på visning av plan. Fjern merket i boksen for å fjerne Min plan-visningen.

NO1.png    

no2.png

Direkte varsling i ExorLive Go

Velg om brukere skal få direkte varslinger i ExorLive Go, ved å krysse av i “Vis in-app notifikasjoner” boksen. Du kan også aktivere varsel på e-post og push-varsel om planlagt trening og meldinger.

mceclip1.png

 

Epost og telefonnr i ExorLive Go

Ved å krysse av på “Vis kontakters epost adresse + mob/tlf”, velger du om epostadressen og mobil/telefonnr. til brukeren, skal være synlig i appen.

image-12.png

 

Språk innstillinger i appen

Som en Org Admin kan du velge å ta bort valget - ikke vis valg av språk i appen. Dine utøvere vil da ikke kunne bytte språket i appen.

Under Admin og ExorLive GO finner du innstilling: Ikke vis valg av språket i appen. 

Default er av. Når innstillingen er på - ikke vis valg av språket i appen, vises ikke språk i appen under MEG (profil). 

spr_kNO1.png

nospr_k2.png

 

Flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go

Ved å krysse av Aktiver redigering av øvelser i en aktivitet så får du mulighet til å flytte øvelser opp og ned i ExorLive Go. 

noflytt1.png

no2flytt.png

 

Automatisk avspilling av øvelser

Som administrator i organisasjonen kan du velge om en treningsprogram skal spilles av automatisk eller øvelse for øvelse. Dette kan du sette opp i innstillinger for ExorLive Go appen under Admin fanen. Se link

 

Fjern + knapp fra hjem side

Som org admin kan jeg ta bort + knappen fra hjemskjerm. Krever tilgang til toolbox

NOknapppluss.png

knappNO.png