Print Friendly and PDF

PatientSky og ExorLive med løsning for bedre arbeidsflyt

Innholdsfortegnelse

  1. Hvorfor bruke kobling mellom ExorLive og PatienSky?
  2. Få tilgang og sette opp koblingen første gang
  3. Slik brukes koblingen
  4. FAQ

 

1. Hvorfor bruke kobling mellom ExorLive og PatienSky?

Med koblingen kan du som behandler gå rett fra pasienten i Pasientsky over i ExorLive og skape et program. Har pasienten en diagnosekode i PatientSky, vil det automatisk foretas et søk i ExorLive på denne koden, slik at revelevante program og øvelser er lett tilgjengelig. Du kan også søke fritt blant ExorLives over 8000 øvelser og 1000 ferdige treningsprogram. Når treningsprogrammet er signert, dukker det opp i pasientens journal i PatientSky.

 

2. Få tilgang og sette opp koblingen første gang

Det er veldig enkelt å få tilgang og aktivere ExorLive integrasjonen - bare kontakt PatientSky support så aktiverer de det for deg. Hver bruker må aktiveres.

  • Når modulen er aktivert vil du få et nytt alternativ i hendelsesknappen inne i journalen til en pasient - Trykk her for å gå til ExorLive.

  • For å opprette kontakt med systemene, er det behandleren som er administratorbruker i ExorLive som først skal åpne ExorLive fra PatientSky.

  • Tykk på ExorLive (illustrasjon under) og det vil åpne i et nytt vindu i nettleseren din.

Her finner du ExorLive integrasjonen når den er aktivert hos PatientSky.

Første gang du som vanlig bruker eller adminbruker går over til ExorLive fra PatientSky må du logge inn - neste gang kjenner de deg igjen.

PatientSky matcher brukeren din i PS med brukeren din i ExorLive - derfor må hver ansatt som skal bruke integrasjonen ha egen bruker i ExorLive.

 

3. Slik brukes koblingen

Se video øverst i artikkelen.

Pasienten du jobber med i PatientSky vil bli med over i ExorLive. Slik kan du enkelt lage treningsprogram i ExorLive som du pleier.

Når du lagrer og signerer et treningsprogram i ExorLive vil det automatisk bli lagret som en pdf i pasienten sin løpende journal i PatientSky.

Skal du lete etter et tidligere treningsprogram kan du enkelt bruke journalsøkefunksjonen i PatienSky.

 

4. FAQ

Pasienten jeg jobber med i PatientSky er ikke registrert som bruker i ExorLive, hva gjør jeg?
Du trenger ikke å gjøre noe - da oppretter ExorLive en ny pasient i ExorLive.

Vil alle historiske treningspogram fra ExorLive flyttes over til PatientSky?
Nei, kun de treningsprogrammene som er opprettet og signert etter aktivering av integrasjonen vil eksporteres som PDF til PatientSky. Les mer om signering av treningsprogram her.

Les mer om koblingen på våre nettsider