Print Friendly and PDF

Hvis din organisation har adgang til Toolbox, har du muligheden for at tilpasse udseende, samt forskellige funktioner i ExorLive Go, så din organisation har en personlig træningsapp.

OBS! Du skal være administrator for at kunne foretage ændringer. 

Indholdsfortegnelse: 

 1. Licensvilkår og Privacy Policy
 2. Anonymitet i ExorLive Go
 3. Vis kontakter i ExorLive Go
 4. Kommenter træningen i ExorLive Go
 5. Kommunikation i ExorLive Go
 6. Skjul bibliotek i ExorLive Go
 7. Skjul Udforsk fanen i Exorlive Go
 8. Fjern visningen af min plan i ExorLive Go
 9. Direkte varsling i ExorLive Go
 10. Email og telefonnr i ExorLive Go
 11. Sprogindstillinger i appen
 12. Flyt øvelser op og ned i ExorLive Go
 13. Automatisk afspilning af øvelser
 14. Fjern + knapp fra hjem

 

Licensvilkår og Privacy Policy

Når en kontakt logger på ExorLive Go for første gang, skal de markere en boks for at acceptere licensvilkår og Privacy Policy. Hvis deres organisation ønsker at den skal linke til deres egne licensvilkår, kan du gøre det ved at indtaste URL'en for dette dokument her. Husk at du tager fuldt ansvar for at sikre, at ExorLives licensbetingelser er opfyldt!

Du kan også vælge at tilføje et separat Privacy Policy, hvis du vil have det i to forskellige dokumenter. Kontaktpersonen godkender derefter både licensvilkår og Privacy Policy, når den aktiverer sin konto.

mceclip0__2_.png

 

Anonymitet i ExorLive Go

Hvis du ønsker at brugere af ExorLive Go skal være anonyme, kan du krydse af i boksen “Anonym Modus”. Brugerens navn, telefonnr. og email-adresse vil blive skjult.

Anonym__DK.png

 

Vis kontakter i ExorLive Go

Hvis en ExorLive Go bruger har kontakter knyttet til sin bruger (for eksempel en instruktør/behandler), kan du vælge, om de skal have adgang til kontakterne gennem ExorLive Go appen. Kryds af i boksen “Vis kontakter”.

Vis_kontakter__DK.png

Kommenter træningen i ExorLive Go

Du kan vælge om brugere skal kunne kommentere en træning ved at krydse af i boksen “Vis kommentarer i øvelsesoversigt”.

Vis_kommentarer__DK.png

Kommunikation i ExorLive Go

Ved at krydse af i “Vis meddelelser”-boksen, kan du vælge om brugere skal kunne kommunikere gennem ExorLive Go appen.

Vis_meldinger__DK.png

Skjul bibliotek i ExorLive Go

Vælg, om brugere skal kunne se deres træningsprogrambibliotek.

DK1.png

 

Skjul Udforsk fanen i Exorlive Go

For dem af jer, der ønsker at fjerne, udforsk fanen helt fra ExorLive Go.

DK2.png

 

Fjern visningen af min plan i ExorLive Go 

Som OrgAdmin kan jeg fjerne visningen af ​​Se min plan i ExorLive Go, så mine brugere, der ikke har en plan, ikke vil se eller trykke på planvisning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet.

dk1.png

dk2.png

 

Direkte varsling i ExorLive Go

Vælg om brugere skal få direkte varsel i ExorLive Go, ved at krydse af i “Vis in-app notifikationer” boksen. Du kan også aktivere e-mail og push-beskeder om planlagt træning og beskeder.

mceclip2.png

Email og telefonnr i ExorLive Go

Ved at krydse af på “Vis kontakters email adresse + mob/tlf”, vælger du om, brugerens email-adresse og mobil/telefonnr. skal være synlige i appen.

Vis_kontakters_kontakt__DK.png

 

Vis billeder i stedet for tegninger i ExorLive Go

Vælg at vise billeder i stedet for tegninger i ExorLive Go, ved at krydse af i “Vis billeder i stedet for tegninger” boksen.

mceclip0__3_.png

 

Sprogindstillinger i appen

Som Org Admin kan du vælge at fjerne valget - vis ikke sprogvalg i appen. Dine udøvere vil så ikke kunne ændre sprog i appen.
Under Admin og ExorLive GO finder du indstillingen: Vis ikke sprogvalg i appen.
Standard er slået fra. Når indstillingen er slået til - valg af sprog i appen vises ikke under mig(profil).
dkspr_k.png
dkspr_k2.png

 

Flyt øvelser op og ned i ExorLive Go

Ved at afkrydse Aktiver redigering af øvelser i en aktivitet, får du mulighed for at flytte øvelser op og ned i ExorLive Go.

dk1flytt.png

dk2flytt.png

 

Automatisk afspilning af øvelser

Som administrator i organisasjonen kan du vælge, om et træningsprogram skal spilles automatisk eller øvelse efter øvelse. Du kan indstille dette i indstillinger for ExorLive Go-appen under fanen Admin. Se link.

 

Fjern + knapp fra hjem

Som organisationsadministrator kan jeg fjerne + knappen fra hjemsiden. Kræver adgang til toolbox.

DKknapp.png

dknapp1.png