Print Friendly and PDF

ExorLive har et fleksibelt rettighedssystem hvor hver person som er oprettet i systemet, har tildelt en eller flere roller. Graden af tilgængelige funktioner for hver person vil derfor afhænge af, hvilke roller personen har. En konto i ExorLive, kan derfor rumme flere personer med forskellige roller - kunde-/patientprofiler, mellembrugere, instruktører og forskellige administratorer.

Følgende roller og rettighedsniveauer findes:

Rolle

Rettigheder

Beskrivelse

Kontakt (uden login)

 • Ingen

Dette er en din patient/kunde, som kun er en tilføjelse i ExorLive uden adgang til selve programmet.


Til hvem:
Patienter/kunder, som kun får tildelt træningsprogrammer gennem print/email

Kontakt med login/Bruger af ExorLive Go

Bemærk!!Kræver at organisation har ExorLive Go

 • Kan se sine egne træningsprogrammer med øvelser og øvelsesdata i ExorLive Go.
 • Kan registrere udførte aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sine registrerede aktiviteter i ExorLive Go.
 • Kan se sin træningsplan i ExorLive Go.

Patient/kunde som er blevet inviteret til at bruge ExorLive Go.


Til hvem:

Patienter/kunder som følges op på gennem ExorLive Go App.

Kun læseret (mellembruger)

 • Kun læserettighed for at kontakten kan se sine programmer, samt rette til at udskrive program og sende via email.
 • Adgang til patientprogrammer i andre enheder kræver et aktivt valg.

Dette er en person med loginmuligheder i ExorLive, som kun kan se udvalgte kontakter og træningsprogrammer knyttet til dem. Indsigten er begrænset til organisationens underenhed, hvor brugeren er oprettet.


Til hvem:
For eksempel. Læger.

Assistant

 • Kan se kontaktpersoners træningsprogram med øvelser og træningsdata i ExorLive Assistant.
 • Kan logge udførte aktiviteter i ExorLive Assistant.
 • Kan se kontaktens registrerede aktivitet i ExorLive Assistant.
 • Kan se kontaktens træningsplan i ExorLive Assistant.

Dette er en person med loginmuligheder i ExorLive, som kun kan se udvalgte kontakter og træningsprogrammer knyttet til dem. De kan også logge træningssessioner for deres kontakter.

Til hvem:
Hjælpeplejere, sygeplejere, aktivitører, støttekontakter, andre aktører som er mellemled mellem den, som laver træningsprogrammer og patienten/kunden.

Instruktør

 • Skabe/oprette kontakter.
 • Oprette, gemme og signere træningsprogrammer på kontakt.
 • Oprette, ændre og lave program-skabeloner.
 • Ændre indstillinger på egen udskrift.
 • Arkivere programmer, bruger selv har signeret på en kontakt.
 • Spærre en patients program-opplysninger.
 • Opprette/ændre plan og træningspas/aktiviteter
 • Udskrive og sende Programmer per email.
 • Invitere til ExorLive Go træningsApp
 • Se statistik

En bruger med henblik på at kunne lave træningsprogrammer og formidle disse til Kontakter.


Til hvem:
Terapeuter, behandlere, personlige trænere, alle som er ansvarlige for at lave træningsprogrammer.

Lokal administrator

Begrænset til organisationens underenhed:

 • Skabe, ændre og aktivere/deaktivere brugere.
 • Tildele roller til andre brugere, og angive placering i en organisatorisk enhed.
 • Skabe og ændre enheder i egen enhed.
 • Redigere program-skabeloner.
 • Alle rettighederne til Instruktør

Såfremt en organisation har flere underenheder, er det muligt at oprette en Administratorbruger, begrænset til den specifikke underenhed.

Til hvem:
Mellemledere, ledere af underenheder, IT-ansvarlige i underenheder, andre med administrativt/IT ansvar i underenheder.

Central administrator

 • Skape, endre og aktivere/inaktivere brukere.
 • Tildele roller til andre brukere, og angive placering i en organisatorisk enhed.
 • Slette brugere og kontakter, samt tilhørende data.
 • Kan overordnet lave ændringer som påvirker hele organisationen.
 • Skabe/ændre hele organisationsstrukturen (Enheder og underenheder).
 • Arkivere og signere programmer gemt på kontakter.
 • Se/bestille rapporter.
 • Eksportere brugerliste.
 • Ophæve en spærring som ligger på en kontakt.
 • Alle rettighederne til Instruktør

Bruger med administratorrettigheder for hele organisationen.Til hvem:

Mellemledere, assisterende ledere, IT-ansvarlige, andre med administrativt og IT ansvar i hovedorganisationen.  

Sentral hoved-administrator

 • Alle rettighederne til Central Administrator
 • Håndtere licenser og licens-bestillinger.

Bruger med administratorrettigheder for hele organisationen med ret til at  håndtere licenser/bestilling.


Til hvem:
Ledere, IT-ansvarlige, andre som er ansvarlige for bestilling og håndtering af ExorLive-licenser.