Print Friendly and PDF

ExorLive er bygget til at håndtere alt fra en enkelt bruger til store internationale organisationer. Derfor har ExorLive et solidt og rigt administrationssystem. 

Administratoren af organisationen har adgang til egen “Admin”-fane, hvor vedkommende kan udføre aktuel administration. 

Supportafdelingen i ExorLive har også et overordnet administrationssystem, hvor mere avancerede opgaver kan løses fra.

Roller og rettigheder

ExorLive har et fleksibelt rettighedssystem som er rollebaseret.

Følgende roller og rettighedsniveauer findes:

 • Administrator
 • Instruktør
 • Kun læsningsrettigheder (Read only)
 • Kontakt med login
 • Kontakt uten login

Alle brugere

Viser alle brugere i hele organisationen.

Instruktør 

Rettigheder:

Kan åbne kontakter og lave, gemme og signere træningsprogrammer fra eksisterende til nye programmer. Kan lave egne skabeloner, som kun kan ses/redigeres af angivne brugere. Kan lave og gemme programmer/skabeloner, som kan gemmes og gøres tilgængelige for angivne brugere.

Enhedsadministrator 

Rettigheder:

Kan oprette nye brugere, Kan aktivere/deaktivere brugere i sin enhed og i underenheder.

Organisationsadministrator

Rettigheder:

Styrer hele organisationen, inklusiv licens, organisationsstruktur og udseende. Kan tilføje nye brugere, tildele enhedsadministratorer, aktivere/deaktivere brugere. Kan slette aktuelle træningsprogrammer (Dette bliver logget).

 

Systemadministrator i ExorLive 

Kan bestemme aktuelle rettigheder og indstillinger på organisations- og systemniveau.

Kun læserettigheder

En begrænset rolle, som kun har adgang til at se, udskrive og sende eksisterende træningsprogrammer på mail. Adgang til patient programmer i andre enheder kræver et aktivt valg.

 

Kontakt med login (Udøver/patient med brugerkonto)

Rettigheder:

Denne rolle giver brugeren ret til at se sine egne træningsprogrammer med video, logge sin træning og se fremskridt via træningsappen ExorLive Go. Brugeren har kun adgang til sine egne oplysninger. Brugeren kan få adgang til programforslag, hvis dette er gjort tilgængeligt af en administrator/instruktør i organisationen.

 

Kontakt uden login (Udøver/patient uden brugerkonto)

En oprettet kontakt i ExorLive uden brugerkonto. Dvs. brugeren har ikke adgang til ovennævnte funktioner.

Alle kontakter

Alle kontakter i organisationen både med og uden login.

Oprette brugere

Som administrator kan du oprette nye brugere på følgende måde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tryk “Tilføj bruger” og udfyld ønskede oplysninger.

 

 1. Udfyld Fornavn, Efternavn og e-mail adresse.
 2. Vælg, hvor i organisationen brugeren skal være pladseret.
 3. Vælg rolle
 4. Tryk Gem

 

Tips:

Hvis du skal oprette mange brugere på en gang, kan du gøre det gennem ExorLive’s API. Du kan også sende en liste (f.eks en XML fil) til ExorLive Support, som vil importere brugerne.

 

Oprette under-enheder

Du kan oprette og redigere organisationsstrukturen således:

 1. Højreklik på organisationens “rod”, det vil sige øverste organisationsled, og vælg “Tilføj enhed”.
 2. Du kan også tilføje underenheder på flere niveauer, samt fjerne og ændre enheder.

Omorganiser dit organisationstræ  

Som administrator kan du nemt omorganisere dit organisationstræ 

 1. Gå til fanen Administrator øverst på siden  
 2. Vælg den ønskede enhed, du vil flytte, ved at venstreklikke på musen  
 3. Træk og slip den aktuelle enhed, hvor du vil have den

blobid6.png

Derefter får du vist et vindue, der spørger, om den pågældende enhed skal være placeret, hvor du flyttede den. 

blobid7.png

Hvis dette er sandt, skal du klikke på "Ja". Enheden og alle dens brugere er derefter blevet flyttet. 

Finde en bruger

Du kan finde brugere ved at søge i søgefeltet øverst til højre eller filtrere på roller:

 

Som rootadministrator kan du krydse af i boksen "Søg i alle enheder" for at se en liste over alle brugere i organisationen, uden at skulle navigere til den rigtige enhed.

 

 

Åbne og redigere en bruger

Administrator kan åbne en brugers detaljedialog ved at dobbeltklikke på brugeren i brugerlisten eller trykke på “i”. Her vil du se følgende:

Her kan du deaktivere/aktivere samt slette en bruger. Du kan sende en aktiveringsmail til brugere, som ikke er aktiveret. De modtager en email med et aktiviteringslink, som de skal følge for at vælge password og aktivere deres konto.

 

Flytt bruger mellem enhetene


1. Åpne dialogbokse til bruger ved å dobbeltklikke på brugernavnet
2. Vælg apparatet du vil ved brugeren skal tilhøre.
3. Vælg passende rulle under "Angi roller"
4. Fjern brugeren fra apparatet du ikke vil ved han skal tilhøre
5. Klik Lagre

mceclip0.png

Slette brugere

En administrator sletter en bruger ved at åbne brugerens indstillinger og trykker “Slet”.

 

Indstillinger for organisationen

Ved at trykke "Hovedapplikation" får du et vindue op, hvor du blandt andet kan ændre på:

 • Organisationens navn
 • Email adresse for opfølgning
 • Vælge om organisationen skal have opfølgning via email
 • Vælge standardsprog for organisationen

Du kan bytte ExorLive logoet ud med dit eget ønsket logo. Tryk på "No image" og upload dit eget logo.

Dette vil blive synligt for alle instruktører og administratorer, når de er logget ind i ExorLive. For optimale resultater bruges en 130x69 pixel PNG-fil.

Hvis du vil ændre udskriftslogoet kan du gøre dette fra Udskriftsindstillinger.

Tillad bruger -oprettelse af øvelser
Med funktionen "Tillad brugerøvelser" kan instruktører i din organisation oprette deres egne øvelser. Hvis du ikke ønsker at tillade bruger -oprettede øvelser, skal du fravælge denne indstilling.

Aktivér "signering" for hele organisationen
For at gøre funktionen til at underskrive uddannelsesprogrammer mere tydeligt for instruktørerne i organisationen, kan du markere afkrydsningsfeltet, der siger "fremhæver" Siger Personal Program "". Dette vil gøre knappen "Tegn" mere synligt.

Bloker til kontaktudveksling fra tredjepartsprogrammer
Ved at aktivere denne funktion forhindres instruktører i at være i stand til at ændre kontakt, efter at de har valgt en kontakt fra et tredjepartprogram.
*Bemærk: Denne funktion kræver en separat licens og er ikke inkluderet i standardversionen.

Eksternt login -system
Ved at have denne funktion på, vil instruktører ikke være i stand til at aktivere brugere på egen hånd direkte i ExorLive, da dette vil blive kontrolleret af organisationens eget annoncesystem.

Streng krav om samtykke
Når "strengt krav til samtykke" er aktiveret, skal instruktøren bekræfte samtykke fra kontakten, før de kan åbne kontakten. Dette gælder, hvis instruktøren ikke har fremhævet kontakten som en af ​​hans egne. Dette gøres automatisk, hvis instruktøren er den, der har oprettet kontakten, men den kan også udføres manuelt i kontaktoplysningerne.
*Bemærk: Denne funktion kræver en separat licens og er ikke inkluderet i standardversionen.

Tillad instruktøren at flytte kontakter mellem forskellige afdelinger
Hvis "Tillad instruktøren at flytte kontakter mellem forskellige afdelinger" fremhæves, vil instruktører være i stand til at ændre et kontaktplads til en anden enhed/afdeling.


Påkrævet felter for CPR-nummer
Når "obligatorisk felt for CPR-nummer" er aktiveret, bliver feltet for dette obligatorisk, når der oprettes kontakter. Dette hjælper instruktører med at undgå at registrere en kontakt uden personnummer.

Limit Instructors 'kontaktsøgning i organisationen
Hvis "Tillad søgning blandt kontakter uden for din egen afdeling" er aktiveret, har instruktører mulighed for at søge efter kontakter i hele organisationen. Hvis det er deaktiveret, har de kun adgang til kontakter inden for deres egen specifikke afdeling.
*Bemærk: Denne funktion kræver en separat licens og er ikke inkluderet i standardversionen.

 

Kontroller, hvilke felter en instruktør, der skal være i stand til at udfylde kontakter.
Ved at deaktivere felter forhindres instruktører i at indtaste oplysninger i de specificerede områder, når de opretter kontakter.

Administrator kan vælge, hvilke felter der kan udfyldes/ændres på en kontakt. Følgende felter kan kontrolleres:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mail adresse
 • Fødselsdato
 • Telefon på arbejde/Mobiltelefon/hjemme
 • Adresse
 • Postnummer
 • Poststed
 • Klient nr.
 • Hjemmeside
 • Arbejdsgiver

 

 

Skjul ikon for videomøde og beskedfunktion

Som orgAdmin kan du skjule ikonet for videomøde- og beskedfunktionen fra "Træningsprogram" og "Kontakter". Under Admin -> Hovedapplikationsindstillinger - Videomøde: Deaktiver videoikonet under Træningsprogram og kontakter - marker i Deaktiver videomøde.  Vis ikke beskedikonet under Træningsprogram og kontakter - marker Deaktiver beskeder .

 

dkvideom_te.png

 

 

Logo på udskrift

Under "Udskriftsindstillinger" kan du tilpasse udskriftens udseende. Du kan: 

 1. Vælge hvilken enhed du ønsker at tilpasse
 2. Tilføje eget logo, der vises på alle udskrifter. For de bedste resultater:
  - PNG-format, gennemsigtig baggrund (ikke hvid), højde: 120 px, bredde inden for 500 px
  - 2 udgaver:
  a) i farve
  b) kun i hvidt (bruges f.eks. i app osv.)
 3. Ændre hvilket organisationsnavn er synligt på print (særligt brugbart ved enheder)
 4. Vælge om navnet til personen, som har lavet træningsprogrammet, skal vises
 5. Vælge om navnet til kontakten skal vises
 6. Inkludere en beskrivelse af afdelingen
 7. Inkludere standard programbeskrivelse, der vises på alle udskrifter. 
 8. Tilføje eget logo/billede og kryds for "vis vandmærke"

 Admin_utskrift_-_dansk.PNG

Udskriv et træningsprogram med vandmærke i venstre margen

Du kan udskrive et træningsprogram med vandmærke i venstre margen. Det anbefales, at vandmærket indeholder organisationens navn i form af, for eksempel, et logo eller et stykke tekst, der identificerer organisationen.

Tilføje eget logo/billede og kryds for "vis vandmærke".

Faner

Her vælger du hvilke faner skal være synlige for instruktører.

Startside

Her vælger du hvad der skal vises på din startside i ExorLive.

 

ExorLive Go

Her kan du tilpasse, hvordan træningsappen ExorLive Go ser ud for dine kontakter. Selv uden en Toolbox licens kan du prøve dig frem og forhåndsvise, hvordan din app kan se ud.

 • Vælg hvilken enhed du ønsker at ændre
 • Vælg din egen primærfarve
 • Vælg accentfarve (farve på knapper etc.)
 • Tilføj logo for farvet baggrunde (vi anbefaler logo med gennemsigtig baggrund)
 • Tilføj logo for lyse baggrund (vi anbefaler logo med gennemsigtig baggrund)

Vælg hvilken information, der skal være tilgængelig for kontakter, der bruger ExorLive Go

 • Specificere URL på hjem-siden i GO, når udøver/kontakt er pålogget
 • Specificere egendefineret knap på forsiden før udøver/kontakt er logget ind i ExorLive Go
 • Specificere URL for egen hjemmeside på forsiden før udøver/kontakt er logget ind i ExorLive Go
 • URL for login med skin: kan ikke ændres, men er et link til egentilpasset ExorLive Go.
 • Udforsk øvelser
 • Udforsk træningsprogrammer
 • Vis knappenavn og URL for egen hjemmeside
 • Skjul primærkontakt: skjuler instruktørens kontaktoplysninger fra udøveren
 • Anonym mode: skjuler al personlig information fra App'en.
 • m.m

Gem og forhåndsvis for at se resultatet.

 

Aktivitetsrapport

Denne rapport viser hvilke handlinger der er gjort på en bestemt bruger (f.eks. hvilke træningsprogrammer brugeren har modtaget, eller hvis brugerens information bliver ændret).

 

Adgangsrapport

Denne rapport viser en komplet liste over al aktivitet udført af en bestemt bruger i organisationen (f.eks. at brugeren har udført et træningsprogram, oprettet en ny kontakt, sendt en email osv...)