Print Friendly and PDF

En utöver kan du få en överblick över genomförd träning, så att du kan få en överblick över vad som har gjorts.

Under mina framsteg:

Belöningar: Visning av det totala antalet troféer för hela användningsperioden för appen sedan starten och antalet sessioner fram till nästa trofé

Historik: Under Historik visas avslutade sessioner för en vald period. Till exempel när en vecka är vald - visas de sessioner som valts för denna vecka osv

Vecko-/månads-/3 månaders status: Här kan du se vad du har gjort veckovis och månadsvis.

  • Antalet genomförda sessioner under en vecka/månad/3 månader jämfört med genomsnittet av genomförda sessioner under samma period.
  • Antal aktiva dagar under en vecka/månad/3 månader
  • Antal troféer under en vecka/månad/3 månader jämfört med genomsnittet av genomförda sessioner under samma period
  • Visning av troféer

mobile (22).png

 

Utförda aktiviteter 
Här kan du se vad du har tränat under vald tidsperiod.
Pass: Lista över genomförda aktiviteter med datum för genomförandet.
Övningar: Lista över genomförda övningar.

 

mobile (24).pngmobile (25).png

 

Du kan välja att gå in på en övning för att få fram mer information om utförandet av den övningen. Du kan välja att se dina framsteg antingen i en graf, eller i en tabell.

 

mobile (26).pngmobile (27).png


Se träningshistorik från tidigare

Övningshistorik är en användbar funktion som gör det möjligt för utövare att se sina tidigare prestationer för varje övning i ExorLive GO. Detta hjälper utövare att följa sin utveckling och bli motiverade.

1. Öppna trepunktsmenyn från övningen: När du befinner dig i en övning i ett träningsprogram kan du klicka på trepricksmenyn som är placerad i övre högra hörnet för den specifika övningen.
2. Välj "Se övningshistorik": I menyn som visas efter att du har klickat på trepricksmenyn väljer du alternativet "Se övningshistorik.
3. Visa övningshistorik: Nu kommer du att se en lista med dina tidigare prestationer för den valda övningen, exempelvis vikt, repetitioner och andra relevanta detaljer.

 

Skärmavbild 2023-10-23 kl. 11.36.18.pngSkärmavbild 2023-10-23 kl. 11.36.47.png