Print Friendly and PDF

En utöver kan du få en överblick över genomförd träning, så att du kan få en överblick över vad som har gjorts.

Under mina framsteg:

Belöningar: Visning av det totala antalet troféer för hela användningsperioden för appen sedan starten och antalet sessioner fram till nästa trofé

Historik: Under Historik visas avslutade sessioner för en vald period. Till exempel när en vecka är vald - visas de sessioner som valts för denna vecka osv

Vecko-/månads-/3 månaders status: Här kan du se vad du har gjort veckovis och månadsvis.

  • Antalet genomförda sessioner under en vecka/månad/3 månader jämfört med genomsnittet av genomförda sessioner under samma period.
  • Antal aktiva dagar under en vecka/månad/3 månader
  • Antal troféer under en vecka/månad/3 månader jämfört med genomsnittet av genomförda sessioner under samma period
  • Visning av troféer

Snag_1a083ed0.png

Utförda aktiviteter 
Här kan du se vad du har tränat under vald tidsperiod.
Pass: Lista över genomförda aktiviteter med datum för genomförandet.
Övningar: Lista över genomförda övningar.

svensk-passsvensk-övningar

Du kan välja att gå in på en övning för att få fram mer information om utförandet av den övningen. Du kan välja att se dina framsteg antingen i en graf, eller i en tabell.

svensk-graf.pngsvensk-tabell