Flytta en övning upp eller ner i ExorLive Go

Print Friendly and PDF

Detta kräver att du har ExorLive Go Toolbox. Kom ihåg att ha aktiverat redigera träningsinställningen under Admin ExorLive go inställningar. (Arkivera redigering av ôvningar i en aktivitet)

I ExorLive Go:

Tryck på "trepricksmenyn" under en övning i ett program och få valet: Flytta upp eller flytta ner.

Om du väljer flyttas upp vil övningen flyttas en rad upp och fönstret stängs. När du trycker ned flyttas övningen en rad ner och fönstret stängs.

SVflytt_velsepng.pngsvflytt_velse2.png