Nu kan du skapa en infobox under "Utforska" i ExorLive Go

Print Friendly and PDF

Som orgAdmin kan du skapa en infobox med rubrik och text. Infoboxen kan till exempel användas för standardinformation för din organisation, till exempel öppettiderna.

I Verktygslådan under Lägg till knapp -> Infobox (utan URL). När inställningen är aktiverad visas en ruta med info. (utan att skicka till url) .

2022-11-28_11-58-38.png