Översätt övningar till arabiska

Print Friendly and PDF

Nu kan du översätta de 1000 mest använda övningarna i ExorLive till arabiska.

1. Lägg till önskade övningar i ett program
2. Tryck på flaggikonen
3. Välj arabiska
4. Övningar som har översatts visas i träningsprogrammet
5. Om en övning du har lagt till inte kan översättas kommer du att meddelas

arabisk.png