Print Friendly and PDF

Om du är en instruktör i en organisation kan du se sammanfattningen av den träning som dina kontakter har gjort. Om din organisation har ExorLive Assistant kan du se vilken assistent som har hjälpt dina kontakter i träningen.