Print Friendly and PDF

Du kan nu skapa egna övningar genom att lägga till egna foton och videoklipp. Beskriv övningen med egna ord och lägg till önskade filter.

Du kan också skapa en kopia av en existerande övning och byta ut video, bilder och taggar, så att du kan få en övning precis som du själv vill.

Klicka här för att se en video och få en introduktion till egna övningar.

egenovelse_se.png