Ändra knapptext på inloggningssidan för ExorLive Go

Print Friendly and PDF

Du kan nu ange tittel på självdefinierad knapp på inloggningssidan för ExorLive Go. Standardtexten är "Mer information". Om du till exempel vill länka till din egen webbplats eller liknande kan du ändra texten och länken. Se hur du gör det genom att klicka här.

svenskkk.png