Print Friendly and PDF
Följ

Inaktivera inmatning av identitetsinformation

Du kan nu inaktivera inmatning av identitetsinformation (förutom klient-ID) för kontakter i ExorLive. Administratör kan välja vilka fält som kan fyllas ut/ändras på en kontakt/utövare. Klicka här för att se hur du gör det.