Oppdatert statistikk om treningsfremgang Del 2

Print Friendly and PDF

Som en utøver kan du nå få oversikt over utførte økter slik at du kan få et bedre overblikk over din fremgang.

 

Utførte aktiviteter
Her kan du se hva du har trent i den valgte tidsperioden.
Økter: Liste over gjennomførte aktiviteter med dato for ferdigstillelse.
Øvelser: Liste over gjennomførte øvelser.

Norsk-oktnorsk-ovelse

Du kan velge å legge inn en øvelse for å få mer informasjon om utførelsen av den øvelsen. Du kan velge å se fremgangen din enten i en graf eller i en tabell.

norsk-grafnorsk-tabell

Les mer ExorLive Go statistikk