Print Friendly and PDF

Som en utøver kan du å få oversikt over utført trening slik at du kan få overblikk over hva som er gjort.

Under Min Fremgang:

Belønninger:  Visning av samlet antall pokaler for hele periode av bruk av appen siden start og antall av økter til neste pokal

Historikk: Under Historikk vises utførte økter for en valgt periode. F. eks. når det er valgt uke - vises økter valgt for denne uke, osv

Ukentlig/Månedlig /3 måned status  Her kan du se hva du har gjort ukentlig og månedlig.

  • Antall økter utført i løpet av en uke/måned/3 måneder sammenlignet med gjennomsnitt av utførte økter i samme periode.
  • Antall aktive dager  i løpet av en uke/måned/3 måneder
  • Antall pokaler i en uke/måned/3 måneder sammenlignet med gjennomsnitt av utførte økter i samme periode
  • Ny design for visning av Pokaler

unnamed__4_.pngunnamed__3_.png

Utførte aktiviteter
Her kan du se hva du har trent i den valgte tidsperioden.
Økter: Liste over gjennomførte aktiviteter med dato for ferdigstillelse.
Øvelser: Liste over gjennomførte øvelser.

Norsk-oktnorsk-ovelse

Du kan velge å legge inn en øvelse for å få mer informasjon om utførelsen av den øvelsen. Du kan velge å se fremgangen din enten i en graf eller i en tabell.

norsk-grafnorsk-tabell