Deaktiver, slett og gjenaktiver brukere/kontakter

Print Friendly and PDF

Som en instruktør eller administrator kan du deaktivere og gjenaktivere kontakter i appen ExorLive Go. 

  1. Gå til fanen "Kontakter"
  2. Finn kontakten og dobbeltklikk for å åpne kontaktinformasjonen.
  3. Trykk "Deaktiver" eller "Aktiver" dersom kontakten var deaktivert.
  4. Lagrenodeaktiverbruker.png 

Admin

En administrator kan deaktivere en bruker/kontakt ved å gå til fanen "Admin", så "brukere" og åpne "Brukerdetaljer" og klikke "Deaktiver". Hvis du vil slette en bruker helt fra organisasjonen din, kan du klikke på "Slett".

Merk! Ved å slette en bruker/kontakt vil alle treningsprogrammene, lagret på brukeren/kontakten, også slettes. Dersom du er usikker, anbefaler vi å bruke "Deaktiver" -funksjonen.

1noslett.png

Finner du ikke brukeren/kontakten du vil deaktivere/slette bruk søkefeltet eller sorter etter roller. 

s_kNO.png

 

Slette kontakt

1. Admin -> velg bruker du ønsker å slette og trykk høyre klikk
2. Trykk på Slett konto
3. Skriv inn begrunnelse for sletting
4. Trykk Ja, slett bruker(e)noslettbruker1.pngNOslettkontakt2.png

 

Slette flere kontakter samtidig

Dersom du er rot-administrator i din organisasjon, kan du slette flere kontakter på en gang, dersom du ønsker dette.For å gjøre dette, gå inn på Admin-fanen, og så på Brukere. Her kan du først venstreklikke for å velge en kontakt (og bruk Shift sammen med klikket dersom du vil velge flere på en gang), og så høyreklikke. Da får du opp en meny med valget "Slett konto".  Når du klikker på denne, må du bekrefte enda en gang at du ønsker å slette alle kontakter du har valgt. Husk, dette er permanent!