Flytte en øvelse opp eller ned i ExorLive Go

Print Friendly and PDF

Detter krever at du har ExorLive Go Toolbox. Husk å ha aktivert innstilling for rediger øvelse under toolbox innstillingene. (Arkiver redigering av øvelser i en aktivitet)   

I ExorLive Go:  

Trykke på "3 prikks meny" ved en øvelse i et program (økt), og få valget:

Flytt øvelse opp eller flytt øvelse ned.  Velger du opp, så flyttes øvelse en rad opp og vinduet lukes. Når du trykker valget ned, så flyttes øvelse en rad ned, og vinduet lukkes.

 

_velseoppogned.pngflyttopp2.png