Styr hvilke "Widgets" som skal vises i ExorLive

Print Friendly and PDF

Brukere med administratorrolle kan aktivere eller deaktivere visning av widgets på forsiden i ExorLive Main.

Gå til ADMIN → Startside og huk av for de widgets du ønsker skal vises på forsiden

mceclip3.png

Når Widget Trender og Aktiviteter er aktivert - vises dette på Forsiden 

mceclip1.png