Print Friendly and PDF

Koble TakeCare til ExorLive

Fremgangsmåte:

Med ExorLive Webwrapper er det lett å få TakeCare til å kommunisere med ExorLive.

 

1. Programkrav

Du trenger følgende:

  • TakeCare installert.

 

2. Installer ExorLive Webwrapper

OBS: Hvis ExorLive Webwrapper er sentralt administrert og konfigurert, trenger du ikke utføre punkt 2. Det vil si at du ikke trenger å laste ned ExorLive Webwrapper lokalt hvis den er installert sentralt. Kontakt systemadministratoren hvis du er usikker.

  1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

  2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

  3. Trykk på knappen “Install”.

  4. Kjør filen som lastes ned.

  5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperner installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

 

3.Koble TakeCare til ExorLive

Konfigurer plassering for lokal fil

  1. Gå til Systemmeny--> ­ Systeminnstillinger -->­ Generelle register og velg filen Eksterne tjenester

  2. Velg lokal fil i listeruten ved Type

  3. Fyll inn feltene som i beskrivelsen under:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Gruppe:
Navn: ExorLive
Søkevei: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Kjørbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Parameterliste: id="$PATID1$" firstname="$PATFNAME$" lastname="$PATSNAME$" dateofbirth="$PATBIRTH$" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Passord: ***

Obs:

Brukere som skal ha tilgang til tjenesten trenger autorisasjonen "Ekstern tjeneste, Journalinnhold, Exorlive", denne legges til av den lokale systemadministratoren (LSA).

For mer informasjon se: Konfigurera uthopp (PDF)