Print Friendly and PDF

Koble TakeCare til ExorLive

Fremgangsmåte:

Med ExorLive Webwrapper er det lett å få TakeCare til å kommunisere med ExorLive.

1. Programkrav

Du trenger følgende:

  • TakeCare installert.

  • .NET Framework 2.0 installert. Dette følger normalt med i Windows Update.

2. Installer ExorLive Webwrapper

  1. Gå til nettsiden ExorLive Webwrapper.

  2. Trykk på linken “Installer ExorLive Webwrapper”.

  3. Trykk på knappen “Install”.

  4. Kjør filen som lastes ned.

  5. Installasjonsprogrammet vil installeres, så vil ExorLive Webwrapper starte opp.

Webwrapperner installert, og du kan logge på med en vanlig ExorLive brukerkonto.

3.Koble TakeCare til ExorLive

Konfigurer plassering for lokal fil

  1. Gå til Systemmeny--> ­ Systeminnstillinger -->­ Generelle register og velg filen Eksterne tjenester

  2. Velg lokal fil i listeruten ved Type

  3. Fyll inn feltene som i beskrivelsen under:

Parameter: Verdi

Id: 1
Meny: Journalinnholdl
Lab SID:
Gruppe:
Navn: ExorLive
Søkevei: %appdata%\ExorLive\ExorLive Webwrapper
Kjørbar fil: ExorLive.Client.WebWrapper.exe
Parameterliste: id="$PATID1$" firstname="$PATFNAME$" lastname="$PATSNAME$" dateofbirth="$PATBIRTH$" provider="ExorLive.Desktop.Arguments.Component, ExorLive.Desktop"
Passord: ***

Obs:

For å kunne konfigurere linken kreves adgangen SYSTEM Generelle register ­Eksterna tjenester.

For mer informasjon se: Konfigurera uthopp (PDF)