Nye innstillinger i Assistant

Print Friendly and PDF

Velg skinn for Assistant

Som en administrator kan du styre selv hvilket skin/design som skal brukes på en Assistent appen,  slik at den er tilpasset med riktige innstillinger og skiller seg fra EL Go appen i samme organisasjonen.

1.Gå inn på Admin fanen

2. Velg Assistant

3. Velg avdeling du ønsker skinn for Assistant. Default skin er samme som hovedorganisasjonen. 

4. Om man trykker på velg: får man mulighet å velge mellom ulike avdelinger. Når spesifikk avdeling er valgt, brukes skinnet fra valgt avdeling

Oppslag mot CPR med adresse beskyttet person.

assistantno.png

Brukere med rolle Assistent kan søke for pasientene i hele organisasjonen 

Som en administrator kan du åpne for at brukere med rolle Assistent kan søke for på pasientene i hele organisasjonen på tvers av ulike avdelinger. 

1. Under Admin fanen

2. Velg  Assistant

3. Velg - Assistent kan søke for kontakt i hele organisasjonen.  Default er av. Når innstillingen er på så kan brukere med rolle Assistent søke for alle kontakter i organisasjonen. 

4. Lagre

assistant2NO9.png