Print Friendly and PDF

Innholdsfortegnelse

Velg skinn for assistant 

Brukere med rolle Assistent kan søke for pasientene i hele organisasjonen 

Velg skinn for Assistant

Som en administrator kan du styre selv hvilket skin/design som skal brukes på en Assistent appen,  slik at den er tilpasset med riktige innstillinger og skiller seg fra EL Go appen i samme organisasjonen.

 

1. Gå inn på Admin fanen

2. Velg Assistant

3. Velg avdeling du ønsker skinn for Assistant.  Default skin er samme som hovedorganisasjonen. 

4. Om man trykker på velg: får man mulighet å velge mellom ulike avdelinger. Når spesifikk avdeling er valgt, brukes skinnet fra valgt avdeling

Oppslag mot CPR med adresse beskyttet person.

assistantno.png

Brukere med rolle Assistent kan søke for pasientene i hele organisasjonen 

Som en administrator kan du åpne for at brukere med rolle Assistent kan søke for på pasientene i hele organisasjonen på tvers av ulike avdelinger. 

 

1. Under Admin fanen

2. Velg  Assistant

3. Velg - Assistent kan søke for kontakt i hele organisasjonen.  Default er av. Når innstillingen er på så kan brukere med rolle Assistent søke for alle kontakter i organisasjonen. 

4. Lagre

assistant2NO9.png