Print Friendly and PDF

ExorLive tilbyr primært en cloud-webløsning (Software as a Service (SaaS)). Det betyr at det ikke er behov for å oppdatere programvare til en nyere versjon - ExorLive gjør det selv. Som regel, gjøres det en oppdatering av ExorLive hver uke. Ny versjon slippes ut på en kveld, når det er minst trafikk. Når brukere logger inn i systemet neste dag, vil de alltid få opp den nyeste versjonen av ExorLive.