Skriv ut et treningsprogram med vannmerke i venstre marg