Deaktiver inntasting av identitetsopplysninger

Print Friendly and PDF

Du kan nå deaktivere inntasting av identitetsopplysninger (bortsett fra Klient ID) for kontakter i Exorlive. Administrator kan velge hvilke felter som kan fylles ut/endres på en kontakt/utøver. Klikk her for å se hvordan du gjør det.