Print Friendly and PDF

Ge dina utövare möjlighet att svara på frågor och låt svaren utgöra grunden för personliga träningsprogram. Vi erbjuder flera olika undersökningar, både för friska personer, vårdbehövande och rehabiliterande.

För att få tillgång till ExorLive Survey måste du kontakta oss så lägger vi till surveyen till din organisation. När detta är gjort kan du ändra följande inställningar via Admin och ExorLive Go:

 

1. Dölj eller visa undersökningen genom att kryssa i rutan.

2. Välj om du vill visa standardknappen för personliga förslag på sidan Utforska i ExorLive Go.

3. Välj om du vill visa "Mina personliga förslag" på startskärmen.

4. Välj om du vill skapa en separat knapp på hemskärmen i ExorLive Go. Ange titel, undertext och ladda upp en passande bild.

5. Välj om du vill visa knappen på startsidan när den inte har besvarats tidigare och välj när enkäten ska visas igen. Antingen efter X antal dagar eller X antal sessioner.

6. Välj att visa en ny titel och underrubrik för undersökningen när den genomförs för andra gången.

survey_no.png

7. Välj det maximala antalet träningsprogramförslag från undersökningen.

8. Välj det maximala antalet planförslag från undersökningen.

9. Visa enkäten på välkomstsidan innan användaren loggas in och ange ett namn på knappen.

10. Välj om enkäten ska visas efter en avslutad session.

11. Välj om användaren ska skickas till startskärmen efter att ha genomfört enkäten.

12. Stäng av sammanfattningar efter en session.