Print Friendly and PDF

Integrationen mellan Webdoc och ExorLive förenklar den dagliga arbetsprocessen och minskar samtidigt risken för fel. Integrationen har testats på kliniker för att säkerställa bästa möjliga arbetsflöde.

 

Innehållsförteckning

  1. Vad gör kopplingen och varför används den?
  2. Få tillgång till kopplingen
  3. Så använder du som vårdgivare kopplingen 

1. Vad gör kopplingen och varför används den?

Vårdgivaren kan gå direkt från en patient i Webdoc över till ExorLive och skapa ett anpassat träningsprogram. När träningsprogrammet är signerat exporteras det automatiskt till patientens sida i Webdoc.

2. Få tillgång till kopplingen

Det är väldigt enkelt att aktivera integrationen. Det är bara att kontakta Webdoc på e-post och ExorLive på e-post så får du en återkoppling med pris för kopplingen innan den aktiveras åt dig. 

ExorLive Webwrapper måste vara korrekt installerat på din PC. Se här hur du installerar webwrapper.

3. Så använder du som vårdgivare kopplingen

När kopplingen är aktiverad och du är inne på en patient i Webdoc, dyker ExorLive upp i menyn (se bild under). Tryck här för att gå direkt till ExorLive. Första gången du går från ExorLive till Webdoc måste du logga in - nästa gång kommer du att bli igenkänd och det går helt automatiskt.

webdoc_11.png

Nu kommer ExorLive att öppnas i ett nytt fönster och du kan nu skapa träningsprogram till den aktuella patienten. När är klar med träningsprogram, klickar du på “signera”.

webdoc_12.png

Programmet är nu sparat i Webdoc och du hittar patientens träningsprogram inne i dokumentöversikten. Där kan du klicka på den röda ikonen för att se en PDF.

 

webdoc_4.png

 

 

OBS! För att program ska kunna överföras till webdoc måste det signeras i ExorLive. Därför bör funktionen “signering av träningsprogram” aktiveras i er ExorLive organisation av en adminsitratör. Se länk