Print Friendly and PDF

Med ExorLive Webwrapper är det enkelt att integrera DIPS.

1. Programkrav

Du behöver följande:

  • DIPS installerat

2. Installera ExorLive Webwrapper

  • Gå till ExorLive Webwrapper.

  • Tryck på länken “Latest version” under Download.

  • Kör filen som laddas ner.

  • Installationsprogrammet kommer installeras, därefter kommer ExorLive Webwrapper starta.

Webwrappern är installerad och du kan logga på med en vanlig ExorLive användare.

3. Kopla DIPS till ExorLive

Ladda ner och följ guiden här.

4. Öppna ExorLive genom DIPS

När DIPS och ExorLive är ihopkopplade kan du som användare öppna ExorLive genom DIPS på detta sättet:

1. Tryck på “Verktyg” i menylinjen:

2. Genom att klicka på menyvalet för “ExorLive” kommer applikatione öppnas.

3. Logga in i ExorLive med användarnamn/e-postadress) och lösenord:

Efter påloggning kommer information om aktiv patient, DIPS- användare vara tillgänglig.

Detta varningsmeddelandet kommer öppnas

Följande varningsmeddeland ekommer visas i Dw2 när man öppnar ExorLive:

Meddelandet orsakades av att Dw2- klienten kommer att försöka vänta tills uppgiften att genomföra i ExorLive avslutas innan den tar bort XML-filen med bl.a. patientens info. Detta meddelandet försvinner när man avslutar ExorLive (loggar ut). Du kan också välja att trycka på Avbryt på det här meddelandet. Om du väljer det senare, visas ett nytt meddelande (se nedan) där du kommer att bli tillfrågad om du vill gå vidare även om ExorLive inte avslutades. Om du väljer Ja kommer Dw2 radera XML-filen med patientinformation och ge användaren tillgång till Dw2 igen.