ExorLive Go inställningar/Toolbox

Print Friendly and PDF

Om din organisation har tillgång till Toolbox, har du möjlighet att anpassa utseende samt olika funktioner i ExorLive Go så att din organisation får en personlig träningsapp med en passande design.

Ingen Toolbox? Inga problem - du kan ändå anpassa appen som du vill och få en förhandsvisning av hur det kan se ut.

Innehållsförteckning

Börja anpassa och ändra färg och logotyp

 1. Välj enhet
 2. Se utförda ändringar i ExorLive Go
 3. Ändra logo i ExorLive Go
 4. Ändra färger i ExorLive Go

Välj funktioner

Aktivera och redigera välkomstsidan  i ExorLive Go

 1. Definiera informationssidor i ExorLive Go
 2. Aktivera redigering av övningar i en aktivitet
 3. Anpassade knappar i ExorLive Go

Licensvillkor og Privacy Policy

 1.  Anonymitet i ExorLive Go
 2.  Visa kontakter i ExorLive Go
 3. Kommentera träningen i ExorLive Go
 4. Kommunikation i ExorLive Go
 5. Dölj bibliotek i ExorLive Go
 6. Göm Utforska fliken i Exorlive Go
 7. Göm Visa Min plan fliken i Exorlive Go
 8. Direkt notis i ExorLive Go
 9. E-post och telefonnr i ExorLive Go
 10. Visa bilder istället för ritningar i ExorLive Go
 11. Språkinställningar i appen
 12. Flytta övningar upp och ner i ExorLive Go
 13. Ange maximalt antal förslag från undersökningen
 14. Automatisk uppspelning av övningar
 15. Ta bort +knappen från hemsidan

Se hela videon och lära dig hur du

 

Börja anpassa och ändra färg och logotyp

Videon visar var du hittar inställningarna och hur man ändrar färg och lägger till logotyp.

Du kan börja med anpassningarna genom att gå in på “Admin” -mappen och navigera dig till “EXORLIVE GO” under “INSTÄLLNINGAR”.

Här är möjligheterna du har för att sätta din personliga prägel på ExorLive Go:

1. Välj enhet

Välj enheten du vill att ändringarna ska gälla för genom att trycka på “Välj enhet”.

2. Se utförda ändringar i ExorLive Go 

För att se ändringarna utförda i ExorLive Go, kan du trycka på “Spara och Förhandsvisa” överst i fönstret.

1.PNG

3. Ändra logo i ExorLive Go

Ladda upp Logga 1 och Logga 2, genom att trycka på respektive “LADDA UPP LOGGA 1” och “LADDA UPP LOGGA 2”.
Du kan se hur Logga 1 och Logga 2 kommer att se ut i boxarna “Logga 1 (På färgad bakgrund):” och “Logga 2 (På vit/ljus bakgrund):”

2.PNGBild 1.

4. Ändra färger i ExorLive Go

Bestäm färgerna i din träningsapp genom att justera "Primärfärg", "Accentfärg" och Bakgrundsfärg.

1. Primärfärg - Bannerfärg - Standardfärg #A03F64

2.Accentfärg - Knappar - Standardfärg # F99D32

3. Bakgrundsfärg - standardfärg # F5F5F5

SVfargepng.png

 

 

Välj funktioner

Videon visar de olika funktionerna i Toolbox

Aktivera och redigera välkomstsidan  i ExorLive Go

Välj om du vill ha en välkomstsida i ExorLive GO som visas innan inloggningssidan genom att kryssa i “Visa välkomstsida” (inte inloggad). Välkomstsidan blir den nya inloggningssidan. Du får möjlighet att att ladda upp en bakgrundsbild, samt välja om du vill ha en anpassad knapp.

Om din organisation har avtalat detta i förväg, kommer du också att se en knapp som gör att kunder kan skapa en profil direkt från inloggningssidan.

Ladda upp en bakgrundsbild, genom att klicka på fältet “No image”, välj den bild du önskar och tryck på “ladda upp bild”. Den valda bilden bör nu visas nedan.

4.PNG

Om  du inte laddar upp någon bild men har kryssat i för välkomstsida, visas en standard bakgrund:

6.png

Kom ihåg! För att se hur välkomstsidan kommer att se ut, kan du scrolla till toppen av sidan, trycka på “Spara” högst upp, och sedan på länken ovanför den uppladdade bilden.

7.PNG

Om du vill ha en knapp på välkomstsidan, som refererar till en självvald sida, kan du kryssa i  “visa knappens namn och URL för egen webbsida (på välkomstsida)”. Ange namn på knappen och URL-adressen i respektive fält.

8.png

Här är ett exempel på hur välkomstsidan med en egendefinierad knapp kan se ut:

9.png

5. Definiera informationssidor i ExorLive Go

Ange URL till infosida 1 i boxen med samma namn. Detta är sidan ExorLive Go användare kommer att bli skickade till när de trycker på informationsikonen (Bild 3), överst i högra hörnet i ExorLive Go.

Välj namn på informationsknappen som ExorLive Go användare kommer att få upp när de blir utloggade och trycker på informationsknappen under inloggningsfönstret (Bild 4). Ange URL till infosida 2 i boxen med samma namn.

10.PNG11.PNG

Bild 3                                                                          Bild 4

 

6. Aktivera redigering av övningar i en aktivitet

Om du vill att dina kontakter ska kunna redigera sina träningspass kan du trycka på

12.png

Nu kan dina kontakter lägga till, byta och radera övningar i sina ExorLive Go-aktiviteter.

7. Anpassade knappar i ExorLive Go

Om du vill ha en knapp som länkar till en extern webbsida i din app kan detta göras på flera olika sätt:

 1. Skapa anpassad knapp i fliken "Upptäck"
 2. Skapa anpassad knapp i fliken "Hem" (Användbar om du vill länka till ett externt online bokningssystem, till exempel)
 3. Skapa URL-knappen på fliken "Mig" (Användbar om du vill länka till din webbplats, till exempel)

Läs hur du gör det här

your_link__SE.PNG

Bild 6.  

Licensvillkor og Privacy Policy

När en kontakt loggar in i ExorLive Go för första gången måste de kryssa i en ruta för att acceptera licensvillkor och privacy policy. Om eran organisation vill att den ska länka till sina egna licensvillkor kan du göra det genom att ange URL-adressen till detta dokument här. Kom ihåg att du tar fullt ansvar för att ExorLives licensvillkor är uppfyllda!

Du kan också välja att lägga till en separat Privacy Policy om du vill ha den i två olika dokument. Kontakten måste då godkänna både licensvillkor och Privacy Policy när den aktiverar sitt konto.

mceclip1.png

8. Anonymitet i ExorLive Go

Om du vill att användarna av ExorLive Go ska vara anonyma, kan du kryssa i boxen “Anonymt tillstånd”. Användarens namn, telefonnr. och e-postadress blir då dolda.

anonym__Se.PNG

Bild 7.

9. Visa kontakter i ExorLive Go

Om en ExorLive Go användare har kontakter knutna till sin användare (till exempel en instruktör/behandlare), kan du välja om de ska ha tillgång till sina kontakter genom ExorLive Go appen. Kryssa i boxen “Visa kontakter”.

Visa_kontakter__SE.PNG

Bild 8

10. Kommentera träningen i ExorLive Go

Du kan välja om användare ska kunna kommentera ett träningspass, genom att kryssa i boxen “Visa kommentarer från övningsöversikt”.

Vis_kommentarer_fra__velsesoversikt__SE.PNG

Bild 9

11. Kommunikation i ExorLive Go

Genom att kryssa i “Visa meddelanden”-boxen, kan du välja om användare ska kunna kommunicera genom ExorLive Go appen.

Vis_meldinger__SE.PNG

Bild 10

12. Dölj bibliotek i ExorLive Go

Välj om användare ska kunna se sitt utbildningsprograms bibliotek.

SE1.png

13. Göm Utforska fliken i Exorlive Go

För er som vill ta bort utforska fliken helt från ExorLive Go.

SE2.png

14. Göm Visa Min plan fliken i Exorlive Go

Som OrgAdmin kan jag ta bort vyn av Se min plan i ExorLive Go så att mina användare som inte har en plan inte kommer att se eller trycka på planvy. Avmarkera rutan för att rensa vyn Min plan.

SV1png.png

sv2.png

15. Direkt notis i ExorLive Go

Välj om användarna ska få direkta notiser i ExorLive Go, genom att kryssa i “Visa in-app notifikationer” -boxen.

Vis_in_app_notifs__SE.PNG
Bild 11

16. E-post och telefonnr i ExorLive Go

Genom att kryssa i “Visa kontakter mejladress + mob/tlf”, väljer du om e-postadressen och mobil/telefonnr. till användaren ska vara synlig i appen.

Vis_kontakters_epost_mobil__SE.PNG
Bild 12

17. Visa bilder istället för ritningar i ExorLive Go

Välj att visa övningsbilder istället för ritningar i ExorLive Go, genom att kryssa i “Visa bilder istället för ritningar” -boxen.

mceclip0.png
Bild 13

18. Språkinställningar i appen

Som organisationsadministratör kan du välja att ta bort valet – visa inte språkval i appen. Dina utövare kommer då inte att kunna ändra språket i appen.

Under Admin och ExorLive GO hittar du inställningen: Visa inte språkval i appen. Standard är av. När inställningen är på - visa inte språkval i appen, språket i appen visas inte under meg (profil).

svspr_k1.pngsvspr_k2.png

19.Flytta övningar upp och ner i ExorLive Go.

Genom att bocka för Aktivera redigering av övningar i en aktivitet får du möjlighet att flytta övningar upp och ner i ExorLive Go.

sv1flytt.pngsv2flytt.png

20. Ange maximalt antal förslag från undersökningen

I ExorLive Go Skin under fliken Admin kan du ange det maximala antalet föreslagna svar när undersökningen är klar.

1. Välj fliken admin

2. Tryck på ExorLive Go

3. Se undersökningen på hemsidan. Här kan du lägga till titel, undertitel och ladda upp bild på knappen. Du kan också välja när undersökningen ska visas på hjemsiden igen efter att du har svarat på den tidigare. Du kan välja mellan dagar och antal sessioner.

4. Om värdet = 0 (noll) är det obegränsat. Om ett numeriskt värde överstiger 0 är antalet förslag begränsat till det angivna antalet.

Ex.: Om det står 1 under det maximala antalet förslag från undersökningen, visas bara 1 förslag.

surveydk.png

 

21.Automatisk uppspelning av övningar.

Som administratör i organisationen kan du välja om ett träningsprogram ska spelas automatiskt eller övning efter övning. Du kan ställa in detta i inställningar för ExorLive Go-appen under fliken Admin.Se link

 

22.Ta bort +knappen från hemsidan

Som organisationsadministratör kan jag ta bort + knappen från hemsidan. Kräver åtkomst till toolbox.

svknapp.png

SVknappin.png

 

Se hela videon och lära dig hur du:

Ändrar färg och logotyp (00.00-01.23)
Väljer funktioner (01.23-02.40)
Lägger till knappar på Utforska-sidan (02.40-05.14)