När du har hittat en planmall kan du redigera den innan du lägger till den. Om du vill redigera mallen, trycker du på "Justera mall" i fönstret "Öppna planmall". Om du är osäker på vilken mall du vill redigera, kan du öppna mallen och justera den efter att ha läst detaljerna.

Efter att ha tryckt på "Justera mall" visas fönstret "Redigera planmall". Här kan du ändra titel, beskrivning, delnivå, taggar och bild. Om du vill förbjuda andra från att redigera din planmall, kan du kryssa av "lås".

Notera! Administratören för din organisation kan alltid redigera din planmall.

Redigera aktiviteter i planmallen

Om du vill redigera aktiviteterna i ett visst schema kan detta göras genom att klicka på "Redigera aktiviteter".

tempsnip1.png

Du kommer nu att se alla aktiviteter i planmallen, sorterad i veckovis format. 

Här kan du redigera mallen som du vill: Du kan lägga till en ny vecka i mallen genom att trycka på "+ Lägg till vecka" eller du kan använda symbolerna till höger för att duplicera (), ta bort () eller omorganisera (/) veckor. Du kan också använda musen för att dra aktiviteter från en dag till en annan, eller välj en aktivitet för att redigera, duplicera eller ta bort den.

Om du hellre vill se aktiviterna i en lista trycker du på "listvy" längst upp till vänster i fönstret. Du kommer att få flera kolumner:

Skjermbilde3.PNG

Här är de olika kolumnerna:

  • Dag nr: visar läget för sessionen i serien av dagar i schemat
  • Titel
  • Beskrivning
  • Starttid: starttid för sessionen
  • Övningar: visar antalet övningar i sessionen
  • Varaktighet (min): Visar sessionens varaktighet

Du kan ändra dagens nummer och varaktighet genom att välja träningspass och klicka på "redigera" eller genom att dubbelklicka på ett träningspass.

Skjermbilde4.PNG

Du kan också kopiera eller radera träningspass genom att välja ett träningspass och klicka på "Kopiera" eller "Radera".

När du avslutar justeringar klickar du på "OK" och "Spara ändringar" för att spara de senaste ändringarna.

 

Lägg till program i planmall


Det är möjligt att lägga till ett program direkt i en befintlig planmall. För att göra detta, öppna en planmall och tryck sedan på "Redigera mall" och sedan "Redigera aktiviteter". Klicka på den dag du vill lägga till ett program i veckovyn och välj "Lägg till aktivitet".

Från listan över dina program kan du nu lägga till fler program i planen. Tryck på "Spara" tills du är tillbaka till översikten över planen för att spara dina ändringar.

 

Visa / Redigera övningar i planmall


När du lägger till en planmall till en plan kan du visa och redigera de enskilda övningarna i varje program. För att göra det, öppna en planmall, tryck sedan på "Redigera mall" och sedan "Redigera aktiviteter". Här kan du antingen välja ett av de programmen du har gjort förut och trycka på "Redigera" eller lägga till en ny.

I fönstret som dyker upp kommer du nu att se en knapp som heter "VISA/REDIGERA ÖVNINGAR".

Här kan du nu redigera parametrarna för träningen, t.ex. uppsättningar, reps och duration, men du kan också redigera namnet och beskrivningen av träningen. Tryck på "OK" och sedan "Spara" för att spara dina ändringar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp