Print Friendly and PDF
Följ

Se kontaktens aktivitets-logg

Obs! Detta är bara aktuellt, om kontakten använder träningsappen ExorLive Go. 

Om du vill få översikt över kontakternas aktiviteter inom en tidsperiod, kan detta göras genom kontaktens aktivitetslogg. Det finns två sätt att få tillgång till loggen.


Alternativ 1: Genom fliken “Kontakter”

Klicka på fliken “Kontakter” och hitta den önskade kontakten i kontaktlistan. Klicka på graf-ikonen (image-0__14_.png), längst till höger om kontaktnamnet. Du kommer nu att få upp aktivitetsloggen till kontakten.

Alternativ 2: Genom fliken “Statistik”

Klicka på fliken “Statistik”. Välj kontakten du vill se aktivitetsloggen för genom att trycka på “Välj kontakt” överst i vänstra hörnet. Du kommer nu att få upp kontaktlistan. Hitta önskad kontakt och tryck på “VÄLJ”. Du kommer nu att få upp aktivitetsloggen till din kontakt.


 Du kan filtrera aktivitetsloggen efter utförda aktiviteter.