Print Friendly and PDF

Om du vill se aktivitetslogg för alla kontakter i en underorganisation, kan du klicka på “Statistik” -fliken. Välj “Aktivitetslogg per enhet” i undermenyn överst till vänster. Du kommer nu att få upp ett fönster med organisationsstruktur. Välj den aktuella underorganisationen genom att dubbelklicka på namnet. Du får nu upp aktivitetslogg för alla kontakter i underorganisationen.

Tips! Använd filtermenyn för att filtrera resultaterna.