Aktivitetsdata per enhet med instruktör

Print Friendly and PDF

I “Statistik”-mappen kan du bland annat se aktivitetsdata per enhet/avdelning inklusive aktiviteten till instruktörerna. 

Klicka på “Statistik”-mappen och välj önskad kontakt överst till vänster. Välj “Aktivitet per enhet med instruktör” i undermenyn med namnet “Typ rapport”, överst till vänster. Du kommer nu att få upp olika data för din enhet, däribland aktivitetscore, antal pass, timmar, dagar, kalorier och graden av tillfredsställelse.

Du kan filtrera resultaten efter tidsperioden genom att använda dig av undermenyn som heter “Period”.