Print Friendly and PDF
Följ

Skicka meddelande/e-post till kontakt

I ExorLive kan du enkelt kommunicera med dina kontakter via meddelande eller e-post. Om organisationen har tillgång till ExorLive Go Toolbox, kommer kontakterna att få meddelandena du skickar genom ExorLive direkt i sin app i form av en meddelandetjänst.

Om din organisation har slagit av denna funktion, eller kontakten inte har tillgång till ExorLive Go (Inbjudan till EL Go), kommer meddelandena du skickar gå direkt till kontaktens e-postadress.

Klicka på fliken “Kontakter” och hitta den önskade kontakten i kontaktlistan. Tryck på brev-ikonen (), till höger om kontaktens namn. Du kommer nu att få upp ett fönster som heter “Meddelanden”. Skriv in önskad text i “Meddelande”- fönstret och tryck på “SKICKA”. Om detta lyckas, kommer du att få upp ett grönt statusfönster, överst i högra hörnet, som bekräftar att meddelandet har blivit skickat. Kontakten har nu fått meddelandet i sin e-post/app.